O nás

Pexeso  z.s. je organizace, jejíž činnost stojí a padá s lidskou sounáležitostí a pospolitostí. Tento fakt se projevuje ve všech směrech jejího fungování. Směrem dovnitř - k lidem, jež Pexeso tvoří (zaměstnanci, dobrovolníci, sympatizanti) i směrem ven - do dvou oblastí, jimiž se činnost centra zabývá: volnočasové a pro-komunitní aktivity, např.: jednorázové akce, síťování s ostatními organizacemi, akce na podporu občanské angažovanosti, dlouhodobé jednorázové projekty (např. Zbraslavské jarmarky, Garážový prodej, Táta je machr) a odborná pomoc v rámci prosociálních projektů (poradny, vzdělávání, mezigenerační projekty, doprovázení rodin v krizové či problémové situaci, prevence patologických jevů). Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Na počátku roku 2017 jsme získaly EU grant na projekt PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY -CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000216který nám umožnil rozšířit služby sociálních poraden a založit klub pro děti a mládež. 
Naší základní filozofií je dělat něco nejen pro sebe, ale i pro své okolí, aby prostor kolem nás byl lepším místem pro život.

Jak chráníme Vaše osobní údaje? OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

 
 

             

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu