PARTNEŘI A SPONZOŘI

Pexeso stejně jako jiné neziskové organizace neprovozuje svojí činnost za účelem dosažení zisku. Většina činností je nabízena za ceny, které pokryjí náklady na činnosti vynaložené. Některé jsou ale nabízeny za ceny nižší než jsou náklady, anebo zcela zdarma, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí.

Tyto činnosti nám pomáhají finančně pokrýt granty, dary a dobrovolnická práce. Vzdáváme tímto hold všem našim dárcům, podporovatelům a přátelům Pexesa. Bez Vás by Pexeso nemohlo existovat!

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2017 (abecedně)

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) - finanční podpora sociálního projektu/terapií pro děti ze znevýhodněných rodin

Hlavní město Praha - projekty: Vyšší rodičovská a Pexeso pomáhá přes překážky - odbor sociální, prostory a podpora školáckých kurzů projektu Dospíváme s Pexesem - odbor volného času dětí a mládeže, projekt Sport pro radost - vybrané školácké kurzy a kurzy pro dospělé - odbor sportu, a projekt PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY - CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000216 financovaný z EU dotace

MČ Praha-Zbraslav - komunitní dotace a systémová podpora

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  - Aktivity projektu Vyšší rodinná a Přes překážky jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - projekt pro školáky: Dospíváme s Pexesem - jsme spolu 2017

South Prague Net - zdarma internetové připojení

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2016 (abecedně)

Hlavní město Praha (projekty: Pexeso pro rodinu a Pexeso pomáhá přes překážky - odbor sociální, příměstské tábory a prostory, podpora školáckých kurzů - odbor volného času dětí a mládeže)

Chemcomex, Praha, a.s. (finanční podpora našich aktivit)

MČ Praha-Zbraslav (komunitní dotace a systémová podpora)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

(Aktivity projektu Pojďte s námi do Pexesa a Přes překážky jsou podpořeny z dotačního programu Rodina)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (projekt pro školáky: Dospíváme s Pexesem - jsme spolu 2016)

South Prague Net (zdarma internetové připojení)


MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

(Aktivity projektu Pojďte s námi do Pexesa a Přes překážky jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV)

Městská část Praha - Zbraslav (Systémová podpora a podpora akcí Čarodějnice, Pohádkový les, koncert k poctě sv.Václava a Lampioňák)

Hlavní město Praha (projekty: Pexeso pro rodinu a Pexeso pomáhá přes překážky - odbor sociální, Zákoutí místní ZŠ - odbor život.prostředí, Akce pro děti, Příměstské tábory a Prostorové zajištění - odbor školství, mládeže a sportu)

Chemcomex Praha, a.s. (finanční podpora našich aktivit)

UJP Praha, a.s. (podpora-tisk materiálů a finanční podpora)

Nadace O2 (projekt Pomožte své komunitě)

South Prague Net (zdarma internetové připojení)

Dobrovolníci z firem: (ČSOB, Kooperativa, Allianz a Tchibo)

a soukromí dárci

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

(Aktivity projektu Pojďte s námi do Pexesa a Přes překážky jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV)

Městská část Praha - Zbraslav (Systémová podpora a podpora akcí Táta je machr, Čarodějnice, Pohádkový les, Lampioňák)

Hlavní město Praha (projekty: Pexeso pro rodinu a Pexeso pomáhá přes překážky - odbor sociální, Žijeme tady a Zákoutí místní ZŠ - odbor život.prostředí, Školácké workshopy v Pexesu - odbor školství, mládeže a sportu)

Chemcomex Praha, a.s. (finanční podpora našich aktivit)

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (projekt - Dospíváme s Pexesem)

UJP PRAHA, a.s. (podpora-tisk materiálů)

GE Money Bank (projekt Nejsme na to sami)

South Prague Net (zdarma internetové připojení)

 

a soukromí dárci

 
 

             

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu