Pexeso stejně jako jiné neziskové organizace neprovozuje svojí činnost za účelem dosažení zisku. Většina činností je nabízena za ceny, které pokryjí vynaložené náklady. Některé jsou ale nabízeny za ceny nižší než jsou náklady, anebo zcela zdarma, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí, anebo lidé v těžké životní situaci. 

Tyto činnosti nám pomáhají finančně pokrýt granty, dary a dobrovolnická práce. Vzdáváme proto hold všem našim dárcům, podporovatelům a přátelům Pexesa.

Bez Vás by Pexeso nemohlo existovat!

DONOŘI v 2021

Poskytované služby Pexoklubu v období 3/2021-2/2023 jsou finančně podpořeny z projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001753 - Podpora komunitního života na Zbraslavi, financovaného z fondů EU, z Operačního programu PRAHA - PÓL RŮSTU ČR.

Poskytované služby Pexoklubu v období 1/2019-2/2021 byly finančně podpořeny z projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000713 - Rozvoj komunitn
ího centra Pexeso, taktéž financovaného z fondů EU, z Operačního programu PRAHA - PÓL RŮSTU ČR.

DONOŘI v 2019/20

Dárci/donátoři jsou uváděni abecedně

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants)
Finanční podpora sociálního projektu/terapií pro děti ze znevýhodněných rodin.

Eliseo, s.r.o.
Finanční podpora našich aktivit.

Evropská unie
Podpora dvouletého sociálního projektu v rámci OP PPR s reg. č. : CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000713 – Rozvoj komunitního centra Pexeso 2019/2020

Hlavní město Praha (MHMP)
Projekty na podporu rodiny - Přes překážky 2019 a 2020 a Vyšší rodinná 2019 a 2020, projekt na podporu volného času dětí a mládeže - Pexeso - Prostor pro děti a mládež 2019 a 2020.
Dále jsme od MHMP získali na revitalizaci zeleně zahrady u budovy Pexesa grant z dotace č. DOT/54/12/019265/2020 s názvem Víceúčelová zahrada komunitního centra.

Městská část Praha-Zbraslav
Dotace pro komunitní akce a systémovou podporu 2019.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Podpora projektů na podporu rodiny - Přes překážky 2019 a 2020 a Vyšší rodinná 2019 a 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Podpora projektu pro školáky Dospíváme s Pexesem – Jsme spolu 2019 a 2020.

Nadace O2
Podpora projektu Víceúčelová zahrada komunitního centra Pexeso

Process Solutions, s.r.o.
Finanční podpora našich aktivit.

Sdružení VIA - Meet and Code
Finanční podpora technického workshopu s programováním.

South Prague Net
Zdarma internetové připojení.

Teramed
Finanční podpora našich aktivit.

Rodina Habalova
Rodina Werenyckých
Paní Simeona Šimková
Přispěvatelé do veřejné sbírky (členové asociace ACCA a další dárci)
Nakupující přes GIVT
Dárci věcí pro charitativní sbírky a na ples

 


MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2018

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2017

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2016 

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2015

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2014

 

 
 

              

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu