DONOŘI v roce 2017

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants)
Finanční podpora sociálního projektu/terapií pro děti ze znevýhodněných rodin.

Evropská unie
Podpora dvouletého sociálního projektu v rámci OP PPR s reg.č.: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000216 - PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY 2017/2018.

Hlavní město Praha (MHMP)
Projekty na podporu rodiny - Přes překážky 2017 a Vyšší rodinná 2017, projekt na podporu sportu a tělovýchovy - Sport pro radost 2017, projekt na podporu volného času dětí a mládeže - Pexeso - Prostor pro děti a mládež 2017.

CHEMCOMEX Praha, a.s.
Finanční podpora našich aktivit. Sbírka darů v čase Vánoc pro potřebné klienty spolupracujících organizací.

Městská část Praha-Zbraslav
Dotace pro komunitní akce a systémovou podporu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Podpora projektů na podporu rodiny - Přes překážky 2017 a Vyšší rodinná 2017.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Podpora projektu pro školáky Dospíváme s Pexesem – Jsme spolu 2017.

South Prague Net
Zdarma internetové připojení.

TERAMED s.r.o.
Finanční podpora našich aktivit. Sbírka darů v čase Vánoc pro potřebné klienty spolupracujících organizací.

Simeona Šimková, Libor Vejpustek a další přispěvatelé do veřejné sbírky.

Všichni, kteří přispěli materiálně do našich charitativních sbírek.

 
 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu