Galerie: ZAHRADA - ZAHRADA - 1. ETAPA DOKONČENA (ZÁŘÍ 2021)

Projekt revitalizace prostoru zahrady byl velice potřebný, neboť původní stav ploch byl značně neuspokojivý, dlouhodobě neudržitelný a neumožňuje realizaci Environmentálně výchovných činností a ani nesplňoval standard sídelní zeleně. Realizací navrhovaných opatření došlo k výraznému a významnému zlepšení ekologických, mikroklimaticko-hygienických i společenských funkcí prostoru.
Projekt je tak přínosem pro životní prostředí obyvatel v pravém slova smyslu.

Cílem projektu bylo vytvořit hodnotný prostor u komunitního centra a zajistit tak plnohodnotný kontakt s přírodou v rámci vzdělávání, které přímo navazuje na činnost centra a bude umožňovat a rozvíjet environmentální činnosti v jeho venkovním prostoru. Utvářený prostor svým novým kvalitním řešením, se zastoupením nové zeleně, výrazně podporuje nové environmentální hodnoty, navazuje na okolní zástavbu a prostřednictvím nového uspořádání a hodnotné úpravy prostoru výrazně zvýšil povědomí o možnostech zlepšení životního prostředí místních obyvatel i ostatních návštěvníků.
Vzhledem k příkladnému a vysoce profesionálnímu vedení centra bude prostor využívat široká škála věkových skupin, zájmové kroužky a bude fungovat jako vyhrazená zeleň pro obyvatele obklopující obytné zástavby.
V provozních hodinách centra je prostor otevřen k volnému užívání, na noc se zamyká, tento moment rovněž podporuje dlouhodobou udržitelnost opatření. Revitalizací také došlo k povzbuzení komunitních vztahů pomocí vytvoření vhodných míst k setkávání.
Původní zeleň byla využita jako základní kompoziční rámec zahrady a tvořila počáteční hmotovou kostru, která byla postupně doplňována a obměňována. Vzhledem k přítomnosti několika starých stromů je předpoklad, že další vývoj zahrady s novými sazenicemi stromů, bude postupný, dlouhodobě udržitelný a ihned po realizaci základních úprav funkční. Jejich přítomnost také zajišťuje okamžitou účinnost zahradní kompozice a do jisté míry snižuje náklady (např. na stínící plachty, na nákup nových sazenic větších parametrů apod.).
Upravené plochy poskytují praktické možnosti seznámení se, pozorování a vlastního prožitku vnějšího prostředí, zejména v návaznosti na flóru a faunu (např. pro seznámení s ročními cykly).

Cílovou skupinou projektu jsou děti předškolního i školního věku, mládež, dospělí i senioři. Zahrada komunitního centra je využívána celou komunitou, která navštěvuje Pexeso na všech jeho aktivitách
nebo se zde jen setkává. Pexeso v průměru navštíví až 600 klientů týdně. Unikátně nás během roku navštíví cca 1 800 rodin ze Zbraslavi a okolí.

Přínosem projektu je propojení vnitřního a venkovního prostoru centra, zapojení komunity do enviromentálních projektů, možnost trávit čas venku. Celá řada činností se díky projektu Pexeso, z.s. přesouvá ještě ve větší míře ven a přispívá tak ke zdravějšímu životnímu stylu klientů centra. Navíc u výuky ve venkovním prostředí se projevuje pozitivní ovlivnění procesu učení a pamatování.

Dalším přínosem je zkvalitnění venkovního prostoru komunitního centra pro celou komunitu, která do centra dochází nejen trávit svůj volný čas, ale také za námi dochází v tíživých životních situacích, které jim Pexeso prostřednictvím terapií, poraden aj. pomáhá řešit.

Projekt byl podpořen Programem na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpět

 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu