Nejčastější otázky


Kdy se můžu na cvičení, kroužek nebo kurz do Pexesa zapsat a jak?

Můžete kdykoliv během školního roku kontaktovat pracovnice recepce a nebo přes náš rezervační systém (https://pexeso.webooker.eu/) vyhledat volná místa v kurzech pro dospělé nebo kroužcích pro děti a mládež. Pokud v kurzu je volné místo (kurz v systému je označen v ROZVRHU bíle), přihlaste se, rezervujeme Vám jej na 10 dní, nebo než přijdete na ukázkovou lekci a zaplatíte kurzovné. Pokud volné místo v kurzu není, zanechte na recepci kontakt, zaevidujeme vás jako zájemce. Zařadíme vás do seznamu náhradníků a pokud se místo uvolní, budeme vás kontaktovat.

Standardně začíná letní semester v září a zimní semester v únoru, ale i v průběhu semestru je možné se začlenit. V tom případě platíte jen poměrnou část kurzovného.

 

Jaké aktivity v Pexesu probíhají?

V Pexesu probíhají kroužky pro děti od 3 měsíců, školáky, mládež a kurzy pro dospělé i seniory. Viz výčet kurzů v rezervačním systému https://pexeso.webooker.eu/

 

Mohu si místo v kurzu rezervovat?

Ano, místo v kurzu si lze rezervovat prostřednictvím rezervačního systému https://pexeso.webooker.eu/ nebo recepce až do termínu, kdy si přijdete vyzkoušet první ukázkovou lekci, maximálně však 10 dní. V případě zájmu je potřeba uhradit kurzovné po ukázkové lekci anebo do 5-ti dnů na účet 176902083/0600, jinak bude rezervace zrušena. Pokud jste již kurz navštěvovali a chcete dále pokračovat, uhraďte kurzovné v hotovosti nebo na účet pod variabilním symbolem, který vám sdělí recepční.


V minulém semestru jsem navštěvovala kurz a chci docházet i v příštím, bude mi rezervován automaticky?

Místa nelze automaticky rezervovat, je nutné věnovat pozornost informacím na nástěnkách, na webu a nebo v emailu z Pexesa. Při přechodu z prvního do druhého semestru v jednom školním roce je možno rezervovat si místo již před koncem semestru v prosinci nebo lednu. Na konci školního roku toto z důvodu neočekávaných změn během letních prázdnin nelze.


Kolik lekcí si mohu zaplatit?

Můžete si předplatit 15-18 lekcí, ale i zaplatit jen 1 lekci v kurzu v semestru. Přednostní místa a zvýhodněnou cenu kurzovného mají platící 15-18ti lekcí. 
Těhotné maminky mají výjimku, vzhledem k termínu porodu si mohou zaplatit libovolný počet lekcí.


Mohu si zaplatit jen jednu lekci?

Ano, ale cena jednotlivých lekcí je vyšší než při předplatném na semestr. Zaplatit jednu lekci lze po dohodě s recepcí nebo přes rezervační systém, pokud je v kurzu místo (v rozvrhu je označen bíle). U vybraných kurzů nelze zaplatit jednorázově. Předplatitelé mají při rezervacích a zápisech přednost.


Mám nárok na slevu?

Poskytujeme slevy viz. FINANČNÍ ŘÁD.


Mohu si nahradit zmeškané lekce? Kolik náhrad za zmeškané lekce mohu vybrat na jeden kurz, jak a do kdy si mohu vybrat náhrady?

Abyste mohli uplatnit náhradu za zmeškaný kurz je třeba se řádně omluvit a to v rezervačním systému nebo na recepci (na email nebo telefon recepce721518248) nejpozději 3 hodiny  před konáním kurzu.  A to 3x za semester v jednom kurzu, v případě dlouhodobé nemoci až 5x v kuse – je třeba doložit zprávou od lékaře. Náhrady můžete uplatnit v rezervačním systému nebo po dohodě s recepční v tomtéž semestru v jiném kurzu, který náhrady umožňuje. Náhrady nelze převádět do dalšího semestru/pololetí.


Jaká je organizace semestru?

Každý semestr má 10-18 lekcí.  Pokud do průběhu semestru vstoupí svátek, mimořádné uzavření Pexesa nebo nemoc lektora, tak se konec semestru posunuje.
Pokud nějaký kurz v zimním semestru skončí v předpokládaném nejkratším možném čase, je možno do doby než začne semestr letní se domluvit s lektorem na překlenovací výuce a zaplatit si několik doplňujících lekcí, avšak za podmínky alespoň 6-ti zájemců v tomto kurzu.


Lze si Pexeso pronajmout?

Pexeso si pronajmout nelze, ale můžeme vám zorganizovat vaši rodinnou oslavu, anebo komerční prezentaci. Kontaktujte lenka.klimova@pexeso.org.


Jak se mohu zapojit do aktivit Pexesa?

Stále hledáme dobrovolníky, kontaktujte recepční.

 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu