MUZICÍROVÁNÍ S VÝTVARKOU
pro děti 2-4 leté s rodiči
 
Přestože v konkurenci se sdělovacími prostředky dnes zpívání v rodinách ustupuje do pozadí, zůstává zpěv pro dítě nejpřirozenějším projevem. Některé děti dokonce dovedou dříve zpívat než správně mluvit. Zpěv tedy přirozenou cestou rozvíjí hudební schopnosti i řečové dovednosti. Působí také na citový vývoj dítěte, pěstuje vnímavost, fantazii, cvičí paměť a rozšiřuje slovní zásobu. Napomáhá překonat strach a stud před okolím.
 
 
Společně si zazpíváme lidové i umělé písničky na dané téma, naučíme se známější i méně známá říkadla a básničky. Zpívání budeme doprovázet pohybem a využívat i různých herních prvků v souladu s charakterem písně.
Malí hráči mohou písničku doprovodit na jednoduché dětské nástroje. Lektorka část lekce doprovází zpěváčky na piano.
Jednotlivé činnosti se budou často střídat, aby celý program byl pro děti a jejich rodiče jen příjemnou zábavou.
Program však není jen o zpívání, z těchto lekcí si děti odnesou i vlastnoručně vyrobený jednoduchý výtvor na dané téma. 
 
Děti zde mohou rozvíjet dovednosti v dětském kolektivu a společně s rodiči poznávat svět hudby, zpěvu a vlastních pohybových možností. To vše v hravé atmosféře pohody a hudby, kde není potřeba umět zpívat.
V případě předplatného na celý semestr uhradíte 1490Kč/15 lekcí (99,-/lekci) a ukázkovou lekci budete mít zdarma.Kurz je možno, jsou-li volná místa, navštívit i jednorázově.
 
 
 

 

 

  

 

 
 

           

                

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu