ATLEŤÁČEK PRO  4-6 LETÉ - Děti na startu
 
sportovní přípravka - součástí projektu Děti na startu
 
Nabízíme možnost navštěvovat tyto tréninky i v pondělí v 16:15-17:00.
 
Celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základní pohybové dovednosti - jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se - tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost.
Získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.
 
45 minutové lekce jsou složeny z nástupu, společné rozcvičky, cvičení na stanovištích,   společného protahování a ukončení hodiny. 
Cvičení probíhá formou kruhového tréninku na 4 stanovištích,
přičemž na každém z nich se děti věnují zdokonalování v jiné činnosti. Na každém stanovišti jim lektorka mění a přizpůsobuje podobu a obtížnost cvičení s ohledem na věk a dovednosti dětí.
Pro trénink jsou v maximální možné míře používány přirozené formy pohybu, hry a drobné soutěže. Základ tvoří pohybová průprava s ohledem na rozvíjení základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.
Dále základní gymnastická a atletická průprava + základní příprava na míčové hry. 
Aby nedocházelo k snižování sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu a prohry, jsou v hodinách, vedle důrazu na pozitivní motivaci dítěte ze strany lektorky, záměrně potlačovány prvky vzájemného soutěžení a soupeření.
Tomu odpovídá i hodnocení/testování dětí, která umožňují v průběhu kurzu sledovat vliv tréninku na rozvoj schopností dítěte a následně mohou na základě odhalených pohybových předpokladů dítěte časem pomoci i při výběru vhodné sportovní specializace.
 
 
Děti obdrží v rámci kurzu zdarma vybavení s logem DNS - např. trička a sportovní deníčky .
 
Za teplého a nedeštivého počasí se lekce konají i venku – v městském parku, na atletickém hřišti.
 
Cena kurzu je  1590Kč/15 lekcí + ukázková lekce zdarma (pro předem registrované). Kurz je možno po dohodě, jsou-li volná místa,navštívit i jednorázově za cenu 135 Kč.

 

       

 
 

           

                

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu