PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 
s využitím Feuersteinovy metody
 
Ukázková lekce zdarma
 
Kurz je určen pro předškolní děti a má celkem 15lekcí (v případě zájmu možno domluvit prodloužení). Lekce jsou organizovány do sedmi bloků, jež budou kopírovat rozvoj kognitivních (poznávacích) funkcí u dětí. 
Celý kurz bude pojat hravým způsobem, ale také se budeme snažit o to, aby se děti vydržely soustředit i na práci u stolu, což je poté ve škole nezbytné. Během lekcí budeme provádět principy Feuersteinova instrumentálního obohacování. Společně s dětmi se budeme snažit hledat paralely mezi danými cvičeními a jejich běžnými denními aktivitami. Tento princip Prof. Feuerstein nazývá jako přemosťování. Aby pro děti učení nebylo tak obtížné, a bylo spíše zábavné a obohacující, budeme společně pracovat principem zprostředkovaného učení, což znamená, že lektor bude dětem v úkolových situacích pomáhat a navádět je, aby svým úsilím poté dosáhli kýženého výsledku. 
--------------------------------
 
Jak již bylo zmiňováno, lekce budou dále rozděleny do tematických bloků. V prvním bloku se budeme zabývat psychomotorikou, koordinací pohybů, koordinace oko-ruka, v rámci skupinových her si všechny tyto aspekty budeme procvičovat. Správná koordinace pohybů, rozvoj hrubé motoriky u dětí, je důležitým předpokladem pro učení se psaní a čtení ve škole. V dalším bloku postoupíme dále a budeme procvičovat jemnou motoriku, která je opět velmi důležitá pro školu, nejenom pro psaní, ale i pro nácvik koncentrace během vyučovacích hodin. Další bloky budou již zaměřeny na rozvoj samostatných kognitivních funkcí jako jsou pozornost a paměť. I tyto funkce si hravým způsobem s dětmi procvičíme. Postupně se společně s dětmi dostaneme k vyšším kognitivním funkcím, budeme se společně učit plánovat, budeme procvičovat řešení problémů.
 
V rámci tématu řešení problémů se budeme s dětmi také zabývat tématem chyby. Správná práce s chybou, jak se z chyby poučit a jak chybu opravit je velmi důležitá dovednost, jak pro školní vyučování, tak i pro běžný život. V posledním bloku s dětmi budeme společně pracovat na rozvoji socio-emočních kompetencí. Budeme se zabývat komunikací, kooperací či schopností empatie.
 
Cena kurzu je 1620Kč/15 lekcí (včetně potřebných instrumentů) + ukázková lekce zdarma.
 

 

 

 
 

           

                

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu