FLÉTNA pro začátečníky a mírně pokročilé
pro 6-14 leté
 
Zobcová flétna je nástrojem vhodným i pro ty nejmladší muzikanty. Uvádí hravou formou děti do světa tónů, nenásilně rozvíjí muzikálnost, tvořivost, smysl pro rytmus a estetické cítění. Děti se v kroužku naučí, jak správně pracovat s dechem, rozvíjejí si motoriku prstů, paměť, jsou vedeny k vzájemné spolupráci a schopnosti ocenit výkon svůj i druhých. Cílem je u dětí podporovat přirozenou radost z hudby, seznámit se s notami, naučit se hrát jednoduché písničky a také pečovat o nástroj. Nelze opomenout pozitivní vliv na dýchací ústrojí, posilování bráničních svalů, hra na flétnu je přínosná i pro rozvoj řeči a doporučovaná nejen jako prevence vzniku respiračních onemocnění, ale i logopedy.
 
Kroužek je určen jak pro úplné začátečníky, tak pro mírně pokročilé. Děti se během lekce ve hraní střídají a některé písně hrají společně.
Rodiče se mohou těšit i na společné vystoupení 1-2x ročně.
 
Účastníkům kurzu je určen i přídavný kurz Flétna-nauka.
 
Cena za 15 lekcí kurzu je 1990 Kč, délka lekce je 45minut. 
Noví, předem registrovaní, účastníci kurzu mohou kurzovné uhradit až po první lekci, kdy si kurz vyzkouší.
Kurz bude realizován při minimálním počtu 4 účastníků.
 
                                                                              a více       
 
 

           

                

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu