KERAMICKÁ DÍLNA pro starší školáky 10-14 let
 
Cílem kurzu je prostřednictvím modelování a sochání z keramické hlíny rozvíjet trojrozměrné výtvarné cítění, soustředěnost, zručnost. Navíc procvičuje jemnou motoriku prstů a hlavně je úžasným prostředkem pro vlastní projev fantazie, estetiky a tvůrčímu vyjádření a poznávání. 
 
V  kurzu se klade důraz na věk dětí, jejich samostatnost a vyžadování touhy  o vlastní vyjádření  jak v tématu tak i v technice. Předpokládá se, že účastníci se již s keramikou setkali, ale není to podmínkou.  Kurz je založen na metodě výtvarných projektů – jedná se o systém, který rozvádí blok tématu. To znamená, že se děti danému tématu věnují po několik lekcí skrze výtvarné řady.  Získávají tak schopnost pojmenovat si všechny otázky, které se látky týkají  (schopnost nejen vytvořit daný výrobek, ale i schopnost pochopit podstatu námětu (Co? ), zařadit ho do souvislostí (Proč?), samostatnost zvolit techniku (Jak?) a záměr cosi vyjádřit.  
Účastníci se postupně seznámí s celým postupem práce s keramickou hmotou od vlastního zpracování hlíny zaměřené hlavně na volnou tvorbu - modelování, dekorování a zdobení engobami, barvícími oxidy i glazurami, až po vlastní výpal.
 
Cena za 15 lekcí je 2090Kč (90 minut) + ukázková lekce zdarma (pro předem registrované). 
 

   a více info 

 

 
 

              

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu