KERAMIKA PRO ŠKOLÁKY 6-10 LET

Vzhledem k vysoké poptávce po kurzech keramiky pro školáky u nás jsme se rozhodli nabídnout přidání kurzu pro děti 6-10let v termínu pondělí od 13:20 - 13:30. 
 
Nabízíme po dohodě s naší recepcí doprovod z družiny ZŠ Nad Parkem na kurz, po kurzu mohou děti využít volnočasový klub pro školáky v Pexesu Pexoklub - obojí zdarma.
 
Během kurzu je brán zřetel na věk, schopnosti i znalosti dítěte. Cílem kurzu je prostřednictvím modelování a sochání z keramické hlíny rozvíjet trojrozměrné výtvarné cítění, soustředěnost, zručnost. Navíc procvičuje jemnou motoriku prstů a hlavně je úžasným prostředkem pro vlastní projev fantazie, estetiky a tvůrčímu vyjádření a poznávání.
Náplní kroužku je základní zpracování keramické hmoty zaměřené na volnou tvorbu – modelování. Účastníci se postupně seznámí s celým postupem práce s keramickou hmotou od vlastního zpracování hlíny, modelování, dekorování a malování převážně engobami, až po vlastní výpal. Každá lekce začíná úvodem o tématu a postupu práce. Dětem je jednou za čas dána zcela volná hodina, kdy mají možnost si vytvořit, cokoli je samotné napadne. Získávají tak příležitost k uplatnění doposud získaných znalostí a dovedností skrze zvolené téma a zvolení si postupu práce.  Během lekce se již dále nezasahuje do vlastního projevu dětí – lektorka jim je nápomocna, když si nevědí s materiálem rady a pomáhá jim přijít na způsob, jak dojít k výsledku, který si stanovily. Není podstatné, aby na lekci vždy vznikl výstavní kousek, ale aby se děti naučily s keramikou zacházet, poznávaly vlastní možnosti tvořivosti a hlavně, aby se bavily.
 
Cena za 15 lekcí je 1790Kč, lekce trvá 60 minut + ukázková lekce v září zdarma (pro nové, předem registrované děti). 
 

                                                                                                                              a více info

 

 
 

              

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu