VÝTVARNÝ ATELIER pro starší školáky 10-14 let     
 
 
"Výtvarné vyjadřování každého člověka je jedinečné a široké spektrum aktivit, které výtvarné umění zahrnuje, dětem už v nejútlejším věku umožňuje projevit svoji individualitu. Ve výtvarném kroužku nabízíme dětem možnost vyzkoušet si práci s tradičními i neobvyklými materiály a proniknout do tajů nejrůznějších výtvarných technik, jimiž zábavnou formou podněcujeme přirozenou zvídavost a nápaditost dětí, rozvoj prostorové představivosti, fantazie, kreativity, estetického cítění, smyslového vnímání a talentu. V příjemném prostředí se děti seznámí se základy perspektivy, kompozicí obrazu, s kouzlem kresby, malby, koláže, možností nekonečného kombinování technik, teorie barev a míchaní odstínů, učí se práci se světlem. Proces tvorby není vnímán jako plnění úkolu s důslednou orientací na finální dílo, ale důraz je kladen na uměleckou komunikaci, autenticitu, podporování spontaneity dětí, učení se formou prožitků a způsob jejich přijímání, posilování empatie, sdílení a sebepoznání."
 
Kurz je koncipován na 120 minut, které poskytují dostatečný čas na přípravu i realizaci daného výtvarného projektu. Zároveň je usazen do brzkého odpoledne tak, aby plynule navazoval na vyučování a poskytl možnost zábavného a smysluplného využití volného času i pro děti, které nemohou navštěvovat školní družinu.
 
Cena kurzu za 17 lekcí je 2210 Kč, lekce trvá 120 minut + ukázková lekce je pro nové děti zdarma (po rezervaci předem).
 
    a více
 
 

              

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu