VÝTVARNÝ ATELIER pro starší školáky 9-16 let     
 
 
"Výtvarné vyjadřování každého člověka je jedinečné a široké spektrum aktivit, které výtvarné umění zahrnuje, dětem už v nejútlejším věku umožňuje projevit svoji individualitu. Ve výtvarném kroužku nabízíme dětem možnost vyzkoušet si práci s tradičními i neobvyklými materiály a proniknout do tajů nejrůznějších výtvarných technik, jimiž zábavnou formou podněcujeme přirozenou zvídavost a nápaditost dětí, rozvoj prostorové představivosti, fantazie, kreativity, estetického cítění, smyslového vnímání a talentu. V příjemném prostředí se děti seznámí se základy perspektivy, kompozicí obrazu, s kouzlem kresby, malby, koláže, možností nekonečného kombinování technik, teorie barev a míchaní odstínů, učí se práci se světlem. Proces tvorby není vnímán jako plnění úkolu s důslednou orientací na finální dílo, ale důraz je kladen na uměleckou komunikaci, autenticitu, podporování spontaneity dětí, učení se formou prožitků a způsob jejich přijímání, posilování empatie, sdílení a sebepoznání."
 
Kurz je koncipován na 90 minut, které poskytují dostatečný čas na přípravu i realizaci daného výtvarného projektu. 
 
Pokud by během roku došlo k zákazu kurzu v prezenční formě, mohou některé lekce probíhat i ve formě online s možností vyzvednutí balíčku materiálu v Pexesu. Z konkrétní lekce je možné se vždy předem odhlásit a získat náhradu k vybrání v jiném kurzu během semestru.
 
Cena kurzu je 1980Kč/16 lekcí. Délka lekce je 90 minut. 
Noví, předem registrovaní, účastníci kurzu mohou kurzovné uhradit až po první lekci, kdy si ji vyzkouší.
Kurz lze po dohodě navštívit i jednorázově, cena lekce je pak 145Kč.
 
    a více
 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu