OPATŘENÍ PANDEMIE C19 2021 V PEXESU 

Milí návštěvníci,

v souladu s vládními opatřeními probíhají v Pexesu (v Kulturně komunitním centru Zbraslav/KKC) pouze:

 • prosociální aktivity (sociální poradna, psychologická poradna, terapie, mediace,individuální prosociální individuální podpora, Pexoklub, asistované kontakty a předávání)
 • nesportovní aktivity pro děti do 6 let (1:1, Maxík, indi. dopol. hlídání)
 • nesportovní aktivity pro dospělé (1:1, jen prosociální)
 • kroužky pro děti 2-18let venku (zahrada, hřiště, obecní zeleň), max 20 osob s rozestupy

Ostatní aktivity neprobíhají nebo jsou převedeny do online verze. Více info ke kroužkům a kurzům zde.

 Dodržujeme nadále tato preventivní opatření, zejména 3R:

 • při vstupu si desinfikujte ruce, zároveň platí potřeba pravidelného mytí rukou teplou vodou a mýdlem, doporučení správné techniky mytí rukou a upozornění na správnou techniku zakrývání úst při kašli, pšikání ap. najdete na letácích v PXSu
 • během pobytu ve společných prostorách Pexesa používáme roušky, ústenky, šátky, atp.(v obdobích, kdy je nařízeno vládou ČR), v tělocvičnách (při sportovních aktivitách) je můžete odložit
 • při pohybu v prostorách KKC dodržujte rozestupy 2 metry
 • Nechoďte do KKC, když se necítíte zdraví. Svou skvělou kondici (nejsem v karanténě, nejsem a necítím se nemocný) doložte potvrzením o bezinfekčnosti sebe či svých dětí (v obdobích, kdy je nařízeno vládou ČR).
 • Když se tento stav změní k horšímu, kontaktujte krajskou hygienickou stanici, po té si nechte udělat test, bude-li pozitivní, oznamte nám to, prosím.
 • Omlouvejte se ze svých aktivit (jste-li nemocní, či se jich nemůžete účastnit). Prostor Pexesa je aktuálně důkladněji a specificky uklízen a udržován, ošetřujeme často „namáhané“ prostory PXSa desinfekčními prostředky, interiéry pravidelně větráme.
 • Při provozu udržujte rozestupy 2m od sebe, prosíme, neshlukujte se v interiérech KKC (v obdobích, kdy je nařízeno vládou ČR).
 • Jednorázové ochranné pomůcky vhazujte po použití do odpadkového koše, umístěného u recepce s označením „ODPAD C19“. Nicméně apelujeme na Vaše ekologické smýšlení a prosíme, můžete-li, fungujte s rouškami šitými, pratelnými. Děkujeme:).
 • Na toalety vstupujte, prosím, jednotlivě. Nemyslí se do kabinek. Tam samozřejmě také.
 • Jestliže se potřebujete najíst/napít, je to možné jen s 2m odstupem. Bohužel, můžeme Vám prodat jen balené potraviny a nápoje.
 • Herna je otevřena s použitím roušek a max počtem 2 osob (vyhrazujeme si právo ji uzavřít během přetížených hodin a v obdobích, kdy je nařízeno vládou ČR).
 • O aktuálních změnách opatřeních Vás budeme informovat na homepage webu.
 • Tato mimořádná opatření nabývají platnosti dnem jejich vydání. Děkujeme za pochopení těchto mimořádných opatření a přejeme dobrou náladu a pěkné dny…Vaši všichni z Pexesa:)
   


 

 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu