MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ BĚHEM PANDEMIE C19 2020 V PXSu (k 22.10.2020)

Milí návštěvníci Pexesa (v Kulturně komunitním centru Zbraslav/KKC),

z důvodu opatření jsou od 22.10. poskytovány tyto aktivity:

pro děti do 6 let nabízíme online variantu u některých kurzů rodičů s dětmi i samotných dětí, připravujeme službu hlídání dítěte, a nebo sourozenců. 

pro školáky nabízíme on-line individuální i skupinové potkávání se v rámci Pexoklubu. Lze se 1:1 potkat také na streetworku. Zajišťujeme pomoc s výukou/doučováním. Nabízíme online variantu pro některé z kurzů. Připravujeme službu učení se s dítětem, a nebo sourozenci. 

pro dospělé nabízíme přednášky a některé kurzy v on-line variantě. Zajišťujeme poradny a terapie 1:1 individuálně nebo se členy domácnosti.

Více dle individuální domluvy s respektem k daným opatřením. 

Aktivity v osobní přítomnosti jsou do odvolání zrušeny (veškeré aktivity uvnitř i venku nad 2 osoby s výjimkou členů domácnosti).

Výjimku tvoří domluvené sociální aktivity, jako je poradenství, terapie, mediace, asistované kontakty a asistované předávání.

 Prosíme o dodržování těchto základních pravidel:

 • V PXSu stále platí základní preventivní opatření 3R:

  • při vstupu si desinfikujte ruce, zároveň platí potřeba pravidelného mytí rukou teplou vodou a mýdlem, doporučení správné techniky mytí rukou a upozornění na správnou techniku zakrývání úst při kašli, pšikání ap. najdete na letácích v PXSu
  • během pobytu ve společných prostorách Pexesa používáme roušky, ústenky, šátky, atp.(v obdobích, kdy je nařízeno vládou ČR), v tělocvičnách (při sportovních aktivitách) je můžete odložit
  • při pohybu v prostorách KKC dodržujte rozestupy 2 metry
 • Nechoďte do KKC, když se necítíte zdraví. Svou skvělou kondici (nejsem v karanténě, nejsem a necítím se nemocný) doložte potvrzením o bezinfekčnosti sebe či svých dětí (v obdobích, kdy je nařízeno vládou ČR).
 • Když se tento stav změní k horšímu, kontaktujte krajskou hygienickou stanici, po té si nechte udělat test, bude-li pozitivní, oznamte nám to, prosím.
 • Omlouvejte se ze svých aktivit (jste-li nemocní, či se jich nemůžete účastnit). Prostor Pexesa je aktuálně důkladněji a specificky uklízen a udržován, ošetřujeme často „namáhané“ prostory PXSa desinfekčními prostředky, interiéry pravidelně větráme.
 • Při provozu udržujte rozestupy 2m od sebe, prosíme, neshlukujte se v interiérech KKC (v obdobích, kdy je nařízeno vládou ČR).
 • Jednorázové ochranné pomůcky vhazujte po použití do odpadkového koše, umístěného u recepce s označením „ODPAD C19“. Nicméně apelujeme na Vaše ekologické smýšlení a prosíme, můžete-li, fungujte s rouškami šitými, pratelnými. Děkujeme:).
 • Na toalety vstupujte, prosím, jednotlivě. Nemyslí se do kabinek. Tam samozřejmě také.
 • Jestliže se potřebujete najíst/napít, je to možné jen s 2m odstupem. Bohužel, můžeme Vám prodat jen balené potraviny a nápoje.
 • Herna je otevřena s použitím roušek a max počtem 2 osob (vyhrazujeme si právo ji uzavřít během přetížených hodin a v obdobích, kdy je nařízeno vládou ČR).
 • O aktuálních změnách opatřeních Vás budeme informovat na homepage webu.
 • Tato mimořádná opatření nabývají platnosti dnem jejich vydání - 22.10. 2020Děkujeme za pochopení těchto mimořádných opatření a přejeme dobrou náladu a pěkné dny…Vaši všichni z Pexesa:)
   


 

 

 

 
 

              

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu