Archiv akcí

TOXICKÉ LÁTKY U VÁS DOMA


27.9.2016

17:30-19:00 hodin. Přednáška ve spolupráci s organizací ARNIKA o toxických látkách vyskytujících se v předmětech denní potřeby a jejich vlivu na zdraví dětí.

Přednáška se koná ve splupráci s organizací Arnika, která se mimo jiné zabývá problematikou toxických látek ve spotřebním zboží. Ftaláty, těžké kovy, bromované zpomalovače hoření, formaldehyd a jiné chemické látky se běžně najdou v nábytku, čistících protředcích, i hračkách a nádobí pro malé děti. Arnika se na tento problém snaží upozorňovat jednak zveřejňováním výsledků měření těchto látek ve spotřebním zboží, jednak osvětou mezi maminkami. Ty jsou naší cílovou skupinou proto, že děti a ženy, které jsou těhotné či se chystají otěhotnět, jsou nejrizikovější skupinou, která by se měla těmto látkám vyvarovat. Syntetické chemické látky jsou totiž častým faktorem podílejícím se na nárůstu výskytu astmatu, alergií, ekzémů, poruch soustředění či vývojových poruch hlavně u těch nejmenších. 

Zaměříme se na širší pohled na problematiku toxických látek a jejich vlivu na zdraví dětí. Proběhne ukázka měření těžkých kovů v předmětech denní potřeby rentgenovým spektrometrem a interpretace výsledků měření.

Na přednášku si můžete s sebou přinést několik předmětů denní potřeby (hrnečky či skleničky (především ty s potiskem) hračky, elektronická zařízení, sportovní náčiní aj.- na místě Vám změříme zda neobsahují jedovaté těžké kovy.

REZERVACE NUTNÁ, vstupné 80 Kč, hlídání 75/dítě(sourozenci-sleva) 

 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu