Dobrovolníci

 
Činnost Pexesa by nemohla existovat bez dobrovolnické práce, postavené na myšlence, že jen my sami můžeme ovlivnit život kolem nás. Dobrovolníky, kteří přicházejí do centra se svými nápady, energií, nadšením, úsilím a činností se snažíme opečovávat především v rámci projektu Klubu dobrovolníků.
 
Tento Klub je živoucím organismem. Lidé jsou v něm aktivní, když je projekty baví, dávají jim smysl, jsou v souladu s jejich hodnotovým systémem. Dobrovolníci chtějí pracovat s vidinou přispění pro ostatní, pro širokou veřejnost. Jsou nesmírně důležití pro komunikaci, neboť jsou schopni přispět svými osobními vazbami a angažovaností nejen k budování funkčního modelu komunity, ale také jeho konkrétních síťovacích procesů s dalšími komunitami v okolí.
 
Klub dobrovolníků Pexesa je otevřen jak aktivním členům, tak těm, kteří se na běžné činnosti Pexesa již každodenně nepodílejí, přesto se však - podle možností - občas aktivně zapojí. Práce dobrovolníků si nesmírně vážíme a snažíme se jim poskytnout v rámci Klubu řadu výhod a akcí. Kvartálně se pořádají různá společná setkání s cílem posílit sounáležitost týmu. Samostatnou skupinou mezi dobrovolníky jsou tzv. Pekařky, které denně dodávají do Pexesa výborné domácí koláče, buchty a jiné dobroty pro naše návštěvníky.  
 
Naším cílem je propagovat dobrovolnictví a zapojit do projektů více školáků a dospívajících. V tomto směru je úkolem Klubu dobrovolníků nalézt aktivity, motivující tuto cílovou skupinu k dobrovolnické pomoci.
 
Dobrovolníci a dobrovolnice Pexesa tvoří skupinu blízkých a bližších známých a přátel. Budeme rádi, když čtenáři těchto řádků budou chtít rozšířit řady v našem otevřeném Klubu dobrovolníků a přijdou mezi nás.
 
Chcete-li se dobrovolnicky zapojit, ozvěte se nám prosím na:
 
telefon: 721 518 248 nebo na e-mail:   recepce.pexeso@seznam.cz
 
 
 
Za podporu vedení dobrovolníků děkujeme projektu financovanému z grantu EU - PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY -CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000216
 
 

           

                

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu