BEZ LIDÍ BY NEBYLO PEXESO

Základním pilířem činnosti Pexesa jsou lidé, kteří se chtějí spolupodílet na věcech kolem nás a být aktivní součástí občanské společnosti. Činnost Pexesa je postavena na jejich nadšení, energii, nápadech a pomoci. Na lidech, kterých si vážíme a kterým říkáme naši dobrovolníci. Dobrovolníci u nás nejen pracují a tvoří, ale jsou také hýčkáni a organizováni v rámci Klubu dobrovolníků.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Výkonným orgánem Pexeso, z.s. je výkonná rada, složená z ředitelky, která je také statutární zástupkyní sdružení a členů výkonné rady.

Výkonná rada dohlíží na řádný chod organizace, schvaluje dlouhodobé plány a projekty, kontroluje toky finančních prostředků a rozhoduje o zásadních krocích organizace.

Členkami výkonné rady jsou:
Mgr. Michaela Bernardová – předsedkyně
Ing. Lenka Klímová  - místopředsedkyně

Běžný chod organizace je řízen realizačním týmem, který zabezpečuje každodenní chod organizace. Každý člen realizačního týmu řídí svou pracovní skupinu, která se skládá jak z ostatních členů realizačního týmu, tak z dobrovolníků. Normálním jevem je zapojení jednoho dobrovolníka do více pracovních skupin dle osobních zájmů či odbornosti. V rámci rodinného centra funguje 9 pracovních skupin - strategická, tvůrčí, grantová, komunitní, finanční, programová, propagační, provozní a sociální).

PhDr. Nataša Balvínová, DiS - koordinátorka sociální aktivit, mediátorka
Mgr. Kateřina Beerová - psycholožka, terapeutka, garantka terapií
Barbora Boudová - recepční sociální sekce
Ing. Květa Carzoli, FCCA - finanční supervize
Mgr. Eliška Dvořáková - sociální pracovnice,psychoterapeutka
Lenka Dvořáková - koordinátorka Zbraslavských jarmarků
Petra Hamerská - meditátorka, letorka
Ing. Radka Hanáková - koordinátorka aktivit pro děti do 6 let
Mgr. Jana Jiroušková - lektorka Pexoklubu
Bc. Linda Kašťáková - psycholožka, vedoucí Pexoklubu
Mgr. Lenka Kernerová - sociální pracovnice, krizová interventka
Mgr. et Mgr., Bc. Anna Kudláková, DiS. - sociální pracovnice, terapeutka
Mariia Drchotová - kooridnátorka lidských zdrojů i dobrovolníků
Mgr. Eva Legnerová - speciální pedagožka, koordinátorka vzdělávání
Jana Linhartová - fundraising
Mgr. Petra Lišková - psycholožka, psychoterapeutka
Darina Malá - hospodářka, provozní činnost
Zuzana Malá  - recepční, aktivizační pracovnice
Ing. Hana Marková - finanční manažerka
Mgr. Marcela Michálková - správa webu
Ivan Olenič - psychoterapeut, rodinný terapeut
Lenka Soukupová  - koordinátorka vzdělávacích a školních aktivit
Eva Sýkorová - recepční, aktivizační pracovnice
Lucie Trubačová - propagace
Nikola Třešňáková - koordinátorka předškoláků
Ondřej Tyle - správa IT
Ing. Lenka Tůmová - účetní projektu EU
Ing. Marta Werenycká - konzultantka fundrasingu
Jana Žilková - účetní
PhDr. Danka Zubová - vedoucí sociální sekce, sociální pracovnice

 

PEXESO JAKO ZAMĚSTNAVATEL

Pexeso poskytuje možnost zaměstnání či přivýdělku pro občany Zbraslavi – obzvlášť těch hůře zaměstnatelných jako jsou matky pečující o malé děti, či 50+. Kromě 6 koordinátorek a 2 recepčních na částečné úvazky se jedná o přivýdělek pro lektory a lektorky, chůvy, zajištění úklidu a provozních oprav, atd.

 

Galerie: Tým - Náš tým

 
 
Michaela Bernadová - výkonná rada, ředitelka
 
Lenka Klímová - výkonná rada, místopředsedkyně, programová koordinátorka
 
Květa Carzoli - finanční supervize
 
Hana Marková - Finanční ředitelka
 
Danka Zubová - vedoucí sociální sekce
 
Nataša Balvínová - koordinátorka vzdělávání
 
Radka Hanáková -  koordinátorka aktivit pro děti do 6 let
 
Lenka Soukupová - koordinátorka vzdělávacích, školních a předškolních aktivit
 
Zuzka Malá - recepční
 
Eva Sýkorová - recepční
 
Lenka Dvořáková
 
AnnaKudláková - sociální pracovnice,lektorka Pexoklubu
 
 
 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu