BEZ LIDÍ BY NEBYLO PEXESO

Základním pilířem činnosti Pexesa jsou lidé, kteří se chtějí spolupodílet na věcech kolem nás a být aktivní součástí občanské společnosti. Činnost Pexesa je postavena na jejich nadšení, energii, nápadech a pomoci. Na lidech, kterých si vážíme a kteří s námi pracují jako zaměstnanci, externisté, anebo dobrovolníci. 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Nejvyšším orgánem Pexesa (zapsaného spolku) je Valná hromada.
Exekutivním orgánem je výkonná rada, složená z ředitelky, která je také statutární zástupkyní sdružení a dalších dvou členek rady.

Výkonná rada dohlíží na řádný chod organizace, schvaluje dlouhodobé plány a projekty, kontroluje toky finančních prostředků a rozhoduje o zásadních krocích organizace.

Členkami výkonné rady jsou:

Mgr. Michaela Bernardová – předsedkyně
Ing. Lenka Klímová  - místopředsedkyně
Ing. Hana Marková - radní

Chod organizace je zajištěný přibližně 120 lidmi. Mezi 24 z nich je rozděleno 9 plných úvazků, potom u nás pracuje cca 60 lektorek/ů, 35 dospělých a dětských dobrovolnic/ků a max. 10 odborných externistů/tek.
Činnosti jsou rozděleny na SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ A PODPŮRNÉ.
Každá tato oblast má několik projektových manažerek, které dohlíží na specifickou agendu a v ní zapojené kolegy/kolegyně, více viz organizační struktura.

 

PhDr. Nataša Balvínová, DiS - koordinátorka sociální aktivit, mediátorka
Mgr. Kateřina Beerová - psycholožka, terapeutka, garantka terapií
Barbora Boudová - recepční sociální sekce
Ing. Květa Carzoli, FCCA - finanční supervize
Mgr. Eliška Dvořáková - sociální pracovnice,psychoterapeutka
Lenka Firýtová (pův. Dvořáková) - koordinátorka Zbraslavských jarmarků
Petra Hamerská - meditátorka, letorka
Ing. Radka Hanáková - koordinátorka aktivit pro děti do 6 let
Mgr. Jana Jiroušková - lektorka Pexoklubu
Bc. Linda Kašťáková - psycholožka
Mgr. Lenka Kernerová - sociální pracovnice, krizová interventka
Mgr. Karolína Kloudová - lektorka, vedoucí Pexoklubu
Mgr. et Mgr., Bc. Anna Kudláková, DiS. - sociální pracovnice, terapeutka
Mariia Drchotová - kooridnátorka lidských zdrojů i dobrovolníků
Mgr. Eva Legnerová - speciální pedagožka, koordinátorka vzdělávání
Jana Linhartová - fundraising
Mgr. Petra Lišková - psycholožka, psychoterapeutka
Darina Malá - hospodářka, provozní činnost
Zuzana Malá  - recepční, aktivizační pracovnice
Ing. Hana Marková - finanční manažerka
Mgr. Marcela Michálková - správa webu
Ivan Olenič - psychoterapeut, rodinný terapeut
Lenka Soukupová  - koordinátorka vzdělávacích a školních aktivit
Eva Sýkorová - recepční, aktivizační pracovnice
Lucie Trubačová - propagace
Nikola Třešňáková - koordinátorka předškoláků
Ondřej Tyle - správa IT
Ing. Lenka Tůmová - účetní projektu EU
Ing. Marta Werenycká - konzultantka fundrasingu
Jana Žilková - účetní
PhDr. Danka Zubová - vedoucí sociální sekce, sociální pracovnice

 

PEXESO JAKO ZAMĚSTNAVATEL

Pexeso poskytuje možnost zaměstnání či přivýdělku pro občany Zbraslavi – obzvlášť těch hůře zaměstnatelných jako jsou matky pečující o malé děti, či lidé 50+. Podporujeme částečné úvazky, lektorné, zaměstnáváme chůvy, vodičky, nabízíme práci v rámci úklidů, drobných oprav. Také zajišťujeme praxe a přivýdělky studentům, atd.

 

 

Galerie: Tým - Náš tým

 
 
 
 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu