Mgr. Petra Lišková

Psycholožka, psychoterapeutka

V Pexesu pracuji jako psycholožka pro děti, dospívající i dospělé.

Využívám prvky humanistické a narativní terapie, vyznávám zásadu terapeutické neutrality, kongruence a akceptace. Pracuji s jednotlivci, dětmi, i celými rodinami.
U dětí uplatňuji terapii hrou. Skrze hru dítě přirozeně vyjadřuje svoje vnímání a náhled na různé situace. Může dojít k uvolnění nastřádaných těžkých emocí.
S dětmi hledám další zdroje v jejich životě, které přispějí ke zlepšení stavu a vztahů.

Pomáhám:
- rodičům identifikovat problém a zdroj problému, nastavit pravidla výchovy, vytyčovat hranice, uplatňovat efektivní komunikaci
- řešit konflikty, spory, nedorozumění, křivdy
- provázím náročným obdobím před rozvodem, při něm i po rozvodu - u dětí za využití terapie hrou
- provádím předškolní a školní diagnostiku a další

Vzdělání:
- psychologie FF UK, specializace - klinická psychologie - titul Mgr.
- dokončený 5letý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii systému SUR
- školička SUR – dokončené 2leté distanční studium psychoterapii
- psychoterapeutka - dokončené vzdělání v systému SUR
- 2 roky výcviku v rodinné a systemické terapii v Institutu rodinné terapie Praha
- výcvik ve vztahové psychoterapii dětí a dospívajících v IPDAR 
- členka České asociace školní psychologie
- kandidátní členka České asociace pro psychoterapii – profesní asociace českých psychoterapeutů
- od září 2019 přijata do postgraudálního výcviku Gestalt terapie pro děti a adolescenty
- kontinuální vzdělávání v psychodiagnostice dětí - screening poruch autistického spektra, screening nadaných dětí.
- jsem pod supervizí akreditovaných supervizorů

Kontakt: petra.liskova@pexeso.org

 
 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu