Mgr. Jana Viňanská
lektorka Pexoklubu

Po štúdiu jazykového gymnázia na rodnom Slovensku som sa presunula za štúdiom do Brna. Ako študentka bakalárského odboru Špeciálna výtvarná výchova (špeciálna pedagogika a výtvarná výchova), na Katedre výtvarnej výchovy Masarykovej univerzity v Brne som sa stretávala  prevažne s deťmi, alebo dospelými ľuďmi, ktorí boli zdravotne či sociálne znevýhodnení. Pracovala som s nimi formou kreatívnej činnosti v dielňach a workshopoch. V lete potom na filmových a animačních táboroch. Pokračovala som magisterským štúdiom odboru Galerijná pedagogika a sprostredkovanie umenia spolu s Výtvarnou výchovou. 

Vo voľnom čase sa zdokonaľujem v hre na djembe, čítam, chodím do kina či prírody. 

V Pexese pôsobím ako lektorka Pexoklubu, klubu s nízkoprahovými prvkami. 

e-mail: pexoklub@pexeso.org
 

 
 

           

                

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu