ASISTOVANÉ PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ MEZI RODIČI PO JEJICH ROZCHODU

Cílem služby je vytvořit klidný a bezpečný prostor pro bezproblémové předávání dítěte  od jednoho rodiče k druhému v případech, kdy jsou tato předávání ohrožena nedořešeným konfliktem mezi rodiči. Asistence může být poskytována na žádost rodičů nebo může být nařízená OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dítěte) či soudem. Před prvním asistovaným předáním proběhne úvodní schůzka rodičů se sociálním pracovníkem či psychologem, kde budou seznámeni s  průběhem a pravidly, kterými se AP řídí.

Z každého asistovaného předávání je odbornou pracovnicí vypracována zpráva o jeho průběhu. Komplexní zpráva se vydává pouze na žádost OSPODu. 

Vypracovaní zprávy na žádost rodičů: 350 Kč

Kontakt: PhDr. Danka Zubová, telefon: 776 502 922
                mail: danka.zubova@pexeso.org

Cena:       300 Kč (pracovní den), rodiče rovným dílem po 150 Kč/předání
                 500 Kč (víkendy a svátky), rodiče rovným dílem po 250 Kč/předání

Přeobjednání:
Pokud se potřebujete přeobjednat, nebo plánované předávání zcela zrušit, je třeba toto udělat co nejdříve, nejpozději však do 8:00 ráno v den termínu  (e-mailem nebo sms zprávou). Jinak služba propadá a je účtován storno poplatek ve výši 300 Kč. 

Stornopoplatky: 
V případě, že je domluven termín asistovaného předávání (AP) dítěte a jeden z rodičů se na místo předávání nedostaví, i přesto je třeba celý příslušný poplatek uhradit, buď bankovním převodem, nebo nejpozději v hotovosti při příští návštěvě.

                  300 Kč v pracovní dny
                  500 Kč o víkendu 

Poplatek z prodlevy: 
U AP dítěte prosíme oba rodiče dodržovat časy, ke kterým se smluvně zavázali. V případě, že se tak nestane se rodiči, který se dostaví k AP se zpoždě-ním, účtuje příslušná hodinová sazba:

                    300 Kč za každou započatou hodinu v pracovní dny
                    500 Kč za každou započatou hodinu o víkendu


Poplatek z prodlevy je potřeba uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti nejpozději při další návštěvě.  

SPECIÁLNÍ PŘÍPADY SLUŽBY SE ŘÍDÍ INTERNÍ SMĚRNICÍ ORGANIZACE PEXESO, Z.S. - NA VYŽÁDÁNÍ U SOCIÁLNÍ PRACOVNICE. 

 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu