Asistovaný kontakt

Asistovaný kontakt je podporované setkávání rodičů s dětmi  za přítomnosti dborného pracovníka zařízení (sociální pracovnice, psycholožky). Při asistovaném kontaktu se jedná o opětovné navázání a postupné upevňování vztahu mezi dítětem a rodičem, u kterého dítě nežije. Cílem asistovaného kontaktu je, aby se postupně a nenásilně změnil na asistované předávání a nakonec vyústil v setkání dítěte a rodičů bez potřebné  asistence.
Důležitým předpokladem asistovaného kontaktu, při  kterém  má  dojít  ke zlepšení vztahu dítěte/dětí  k druhému rodiči, je ovšem ochota a spolupráce obou rodičů dítěte.

Při asistovaném kontaktu se zásadně neřeší konfliktní témata mezi rodiči.

Kontakt:  PhDr. Danka Zubová, telefon: 776 502 922
                 mail: danka.zubova@pexeso.org

Cena:       600 Kč (pracovní den), rodiče rovným dílem po 300 Kč
                 800 Kč (víkendy a svátky), rodiče rovným dílem po 400 Kč

Přeobjednání:
Pokud se potřebujete přeobjednat, nebo plánovaý kontakt zcela zrušit, je třeba toto udělat co nejdříve, nejpozději však do 8:00 ráno v den termínu  (e-mailem nebo sms zprávou). Jinak služba propadá a je účtován storno poplatek ve výši 300 Kč. 

Stornopoplatky: 

V případě, že je domluven termín asistovaného kontaktu (AK) dítěte a jeden z rodičů se na místo kontaktu nedostaví, i přesto je třeba celý příslušný poplatek uhradit, buď bankovním převodem, nebo nejpozději v hotovosti při příští návštěvě.

                 600 Kč v pracovní dny
                 800 Kč o víkendu 

Poplatek z prodlevy: 
U AK dítěte prosíme oba rodiče dodržovat časy, ke kterým se smluvně zavázali. V případě, že se tak nestane, se rodiči, který se dostaví k AK se zpoždě-ním, účtuje příslušná hodinová sazba:

                  300 Kč za každou započatou hodinu v pracovní dny
                  500 Kč za každou započatou hodinu o víkendu


Poplatek z prodlevy je potřeba uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti nejpozději při další návštěvě.  

SPECIÁLNÍ PŘÍPADY SLUŽBY SE ŘÍDÍ INTERNÍ SMĚRNICÍ ORGANIZACE PEXESO, Z.S. - NA VYŽÁDÁNÍ U SOCIÁLNÍ PRACOVNICE. 
 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu