Pexeso Vám nabízí odbornou podporu a pomoc v bezpečném prostředí našeho centra s respektem k vaší osobnosti, se zachováním důvěry i anonymity. 

Pracovníci poraden jsou vázáni profesní mlčenlivostí. V případě finanční tísně žádejte o slevu nebo odpuštění poplatku přímo při objednávání do poraden.

Poradenství je částečně podporován z dotačního programu Rodina MPSV a hlavním městem Prahou. Viz také "Podpořte nás/Partneři a sponzoři".

Díky této dotaci byly ceny konzultačních hodin jednotlivých poraden redukovány. 

Snížené ceny konzultačních hodin jsou limitovány vyčerpáním dotace.

Koordinátorka poraden: PhDr. Danka Zubová

Do všech poraden se objednávejte telefonicky na čísle 776 502 922 nebo e-mailu:
danka.zubova@gmail.com. 


V rámci projektu Přes překážky nabízíme  pomocnou ruku při hledání cesty a zdrojů v řešení životních situací v návaznosti na další odbornou pomoc. Nabízíme poradenství, odbornou pomoc, vzdělávání, služby na podporu rodiny, mezigenerační projetky, charitativní sbírky, podporu rodin se specifickou potřebou.  Součástí projektu Přes překážky je i Pexoklubovna pro školáky.

Součástí nabídky projektu Přes překážky jsou služby klientům Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rámci pověření k výkonu těchto aktivit. 

Koordinátorka projektu: PhDr. Danka Zubová
tel.:  776 502 922
mail:  danka.zubova@gmail.com

Projekt je podpořen z dotačního programu MPSV - RODINA, Hlavním městem Prahou a MČ Praha-Zbraslav. 

 

 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu