TERAPIE PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ

Terapie umožňuje dětem překonat a zpracovat složitosti situace, pro které je rodiče k odborníkovi přivedli. Pro navázání terapeutického vztahu naše terapeutka využívá nejčastěji hru. Hra představuje prostředek, skrze který mohou děti s terapeutkou komunikovat- umožňuje jim otevřené a přímé vyjádření bez verbálních omezení. Vlastní volbou herních aktivit získává dítě pocit kontroly nad tím, co se v sezení odehrává a narůstá tak jeho pocit bezpečí. Skrze hračky může dítě vyjádřit ohrožující pocity a postoje, které by nebylo schopné sdělit odborníkovi přímo. Při práci s dětmi terapeutka používá hru a herní terapii, terapii hrou v písku, projektivní arteterapeutické i verbální techniky, hru s kameny, rozhovor, prvky dramaterapie, kresbu, modelování a jiné. 

Terapeutka využitím techniky herního pískovišť, ve kterém dítě ztvární v písku svůj vlastní vnitřní svět, může spatřit, co se odehrává uvnitř jeho nevědomého prožívání. Dítě tak může s pomocí terapeuta získat náhled na svou situaci, následně ji porozumět a přijmout. Současně může mít hra s pískem na dítě i relaxační účinky na úrovni dotekové a pohybové.

Našimi klienty jsou:

  • děti, které obtížně zvládají rozchod rodičů, příchod nového člena (sourozence, partnera, rodiče) do rodiny, hůře se adaptují na nové podmínky či změnu prostředí, přestup    do nové školy apod.
  • děti, které jsou v pěstounské péči, prožily traumatickou zkušenost či přišly o blízkou  osobu
  • děti, které jsou obětí šikany či agresorem
  • děti, které mají nízké sebevědomí
  • dospívající, kteří se zorientovávají ve své sexuální orientaci a hledají obtížněji své místo ve světě 
  • děti staršího školního věku, které procházejí složitější fází puberty, selhávají ve škole, mají nezdravé návyky či dospívající, kteří vzhledem k rodinné situaci byli nuceni dříve dospět

 

KontaktMgr. Petra Lišková
                mail: 
petra.liskova@pexeso.org

Cena:      1. terapeutické sezení zdarma
                2.- 4. terapeutické sezení 350 Kč/60minut
                další sezení 450 Kč/60 minut

                Zpráva na vyžádání 300 Kč

Přeobjednání: 
Pokud se potřebujete přeobjednat, nebo plánované sezení zcela zrušit, je  třeba toto udělat co nejdříve, nejpozději však do 8:00 ráno v den termínu (e-mailem nebo sms zprávou). Jinak služba propadá a je účtován storno poplatek ve výši 300 Kč. 

Stornopoplatky: 
V případě, že je domluven termín sezení a klient se k němu bez omluvy nedostaví, i přesto je třeba celý příslušný poplatek uhradit, buď bankovním převodem, nebo nejpozději v hotovosti při příští návštěvě.

 

 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu