Pexeso od února 2019 sídlí v Kulturně komunitním centru MČ Prahy-Zbraslav v ul. Žabovřeská 1227, ve střední části Zbraslavi, poblíže Slunečního města. Přesunulo sem svůj provoz z dolní části Zbraslavi, ulice Žitavského, kde mělo působiště (prostory rodinného centra v zadním traktu polikliniky, tělocvičny v prostoru polikliniky samotné a Pexoklub s poradnami naproti v budově Patia).

Slavnostní otevření proběhlo  v pátek 15. března  za účasti primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba a starostky MČ PRAHA-ZBRASLAV Ing. Zuzany Vejvodové a celé řady malých i velkých návštěvníků.  Reportáž ze slavnostního otevření naleznete na TV Praha. 

Kulturně komunitního centrum bylo vybudováno za finanční podpory poskytnuté z fondů EU v projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000568 Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav. S tímto souvisí i sledování ukazovatele „Míra využívání/obsazenosti podpořené služby“. Proto musíme počítat statistiky návštěvníků Pexesa a evidovat, zda mají potřebu budovu využívat.

Prosíme proto o pomoc s touto statistikou a vyplnění údajů do dotazníku pokud se nacházíte se v jedné z níže uvedených životních situací:

  • sociální izolace
  • pracovní stagnace
  • rodina se 3 a více dětmi
  • řešení školního neúspěchu dětí
  • rodina s dítětem se specifickými vzdělávacími potřebami (doučování, leváci, dyslektici, šikana)
  • neúplná rodina (vdovectví, rozvodová či porozvodová situace)
  • samoživitel/lka
  • rodina se členem se zdravotním, fyzickým či duševním postižením
  • rodina pečující o nemocného
  • cizinec/člen menšiny.

Dotatník můžete odevzdat na recepci Pexesa, nebo ho oskenovaný zaslat na: recepce@pexeso.org

Děkujeme,

Vaše Pexeso.

Co v Kulturně komunitním centru (KKC), tedy v Pexesu najdete:

Pavilon A - prostory prosociální části centra (blíže k hlavnímu vchodu z ul. Žabovřeská):

poradny - psychologické, terapeutické, sociální, mediační.

sál - multifunkční prostor, sloužící jak pro sociální práci s rodinou v krizové situaci, tak i  pro plánované kulturní/vzdělávací aktivity menších forem

Pexoklub - klub pro školní děti s prvky nízkoprahového zařízení, s otevírací dobou podle potřeb veřejnosti (v pracovních dnech odpoledne, během prázdnin dopoledne)

Pavilon B: prostory komunitní části centra:

setkávárna-herna - prostor pro strukturovaný program i volný vstup rodičů s dětmi

výtvarka-technická laboratoř - prostor pro tvořivé dílny

hudební místnost - prostor pro strukturovaný program i volný vstup rodičů s dětmi

tělocvična - prostor pro strukturovaný program a kulturní/vzdělávací aktivity menších forem

V dopoledních hodinách probíhá převážně strukturovaný program pro rodiče s malými dětmi a předškoláky. Odpoledne probíhají kurzy pro školáky, večer pro dospělé. 

Možnost volného pobytu v centru:

- v Setkávárně - herně (s přihlédnutím na kapacitu prostoru)

- ve Sdílené kanceláři (je třeba rezervace, prostor kanceláře je omezený)

- v Pexoklubu (pro školáky)

- do prostoru zahrady (bude rekonstruována ke konci jara 2019 a otevřena s otevírací dobou PXSa)

- formou výpůjčky prostoru (s přihlédnutím na kapacitu prostoru)

Venkovní prostory: zatím jsou stále dokončovány, již brzy bude kde odložit kočárek pod přístřešek. Za příznivého počasí můžete posedět u zahradních stolů. Po dokončení stavby plotu a odstranění stavebních buněk se můžeme potkávat na zahradě. 

Náplň činnosti centra je dán podmínkami výzvy operačního programu Praha - pól růstu, ze kterého byla rekonstrukce budovy financována, a parametry fungování organizace Pexeso, z.s.
Budova, kterou vlastní MČ, je provozovateli zapůjčena. Smlouva o výpůjčce je v souladu s podmínkami užívání, za kterých  byl objekt MČ PRAHA-ZBRASLAV  v roce 2011 svěřen. Více informací o projektu Kulturně komunitního centra Zbraslav naleznete také na webových stránkách MČ PRAHA-ZBRASLAV.

Velice si vážíme toho, že se po 8 letech vracíme na místo, kde jsme již v letech 2009-2011 působili. A vracíme se nejen jako provozovatelé, ale také jako partner MČ Praha-Zbraslav ve společném projektu Kulturně komunitní centrum Zbraslav.

Těšíme se na Vás! Děkujeme za Vaše nápady, návrhy a případnou pomocnou ruku při realizaci našich aktivit. 

 

 

 
 
 

           

                

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu