KOMUNITNÍ CENTRUM

Jako rodinné centrum Pexeso začínalo a na aktivitách pro celou rodinu vyrostlo. Z počátku šlo o činnost zcela na bázi dobrovolnictví a stalo se tradicí, že část aktivit je stále pod patronací dobrovolníků a dobrovolnic.

Při vzniku Pexesa jsme vycházeli z potřeby dělat něco smysluplného, trávit aktivně volný čas s našimi dětmi, kamarády, dozvědět se něco nového, seznámit se s novými lidmi. Tak vznikly před lety první kroužky, volná hernapřednášky (Antizakrňovací setkání) a jednorázové víkendové akce.

Dnes nabízíme okolo 80 kurzů týdně pro všechny věkové kategorie a zavítá k nám přes 2200 unikátních klientů. Za rok uspořádáme neuvěřitelných 80 různých víkendových – celodenních akcí, které pravidelně navštíví až 9500 osob. Nabídku jsme rozšířili o pořádání rodinných oslav, sdílenou kancelář, krátkodobé hlídání a prostor Setkávárny.

Pexeso nejsou ale "jen kurzy". Již od roku 2011 rozvíjíme i prosociální aktivity - více o této nedílné a stále rostoucí části Pexesa najdete v sekci "Poradny pro rodinu".

Stále nás to od roku 2006 baví. Je náročné, ale i uspokojující v této oblasti stále nabízet a hledat nové příležitosti, sledovat jak se mění naši klienti a jejich zájmy a být vždy o trochu jiní, lepší, aby se klienti k nám s radostí stále vraceli.

Naviděnou v Pexesu!

 

KOMUNITNÍ CENTRUM

Pexeso od února 2019 sídlí v Kulturně komunitním centru MČ Prahy-Zbraslav v ul. Žabovřeská 1227, ve střední části Zbraslavi, poblíže Slunečního města. Přesunulo sem svůj provoz z dolní části Zbraslavi, ulice Žitavského.

Slavnostní otevření proběhlo  v pátek 15. března  2019 za účasti MUDr. Zdeňka Hřiba (t.č. primátora hlavního města Prahy) a Ing. Zuzany Vejvodové (t.č. starostky MČ Praha-Zbraslav) a celé řady malých i velkých návštěvníků.  Reportáž ze slavnostního otevření naleznete na TV Praha. 

Náplň činnosti kulturně komunitního centra je dán podmínkami výzvy operačního programu Praha - pól růstu, ze kterého byla rekonstrukce budovy financována.

Budova, kterou vlastní MČ Praha-Zbraslav, je Pexesu z.s. zapůjčena. Smlouva o výpůjčce je v souladu s podmínkami užívání, za kterých  byl objekt úřadu MČ Praha-Zbraslav  v roce 2011 svěřen. Více informací o projektu Kulturně komunitního centra Zbraslav naleznete také na webových stránkách MČ PRAHA-ZBRASLAV.

Velice si vážíme toho, že jsme je po 8 letech mohli vrátit na místo, kde jsme již v letech 2009-2011 působili. A vracíme se nejen jako provozovatelé, ale také jako partner MČ Praha-Zbraslav ve společném projektu Kulturně komunitní centrum Zbraslav.

Kulturně komunitního centrum bylo vybudováno za finanční podpory poskytnuté z fondů EU v projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000568 Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav. S tímto souvisí i sledování ukazovatele „Míra využívání/obsazenosti podpořené služby“. Proto musíme počítat statistiky návštěvníků Pexesa a evidovat, zda mají potřebu budovu využívat. Prosíme proto o pomoc s touto statistikou a vyplnění údajů na recepci.

Co v Kulturně komunitním centru (KKC), tedy v Pexesu najdete:

Pavilon A - prostory prosociální části centra (blíže k hlavnímu vchodu z ul. Žabovřeská):

poradny - psychologické, terapeutické, sociální, mediační.

sál - multifunkční prostor, sloužící jak pro sociální práci s rodinou v krizové situaci, tak i  pro plánované kulturní/vzdělávací aktivity menších forem

Pexoklub - klub pro školní děti s prvky nízkoprahového zařízení, s otevírací dobou podle potřeb veřejnosti (v pracovních dnech odpoledne, během prázdnin dopoledne)

Pavilon B: prostory komunitní části centra:

setkávárna/herna - prostor pro strukturovaný program i volný vstup rodičů s dětmi

pracovna/ateliér - prostor pro tvořivé dílny

hudební místnost - prostor pro strukturovaný program i volný vstup rodičů s dětmi

tělocvična - prostor pro strukturovaný program a vzdělávací aktivity menších forem

V dopoledních hodinách probíhá převážně strukturovaný program pro rodiče s malými dětmi a předškoláky. Odpoledne probíhají kurzy pro školáky, večer pro dospělé. 

Možnost volného pobytu v centru:

- v Setkávárně - herně (s přihlédnutím na kapacitu prostoru)

- ve Sdílené kanceláři (je třeba rezervace, prostor kanceláře je omezený)

- v Pexoklubu (pro školáky)

- do prostoru zahrady (otevřena v provozní době recepce PXSa

Venkovní prostory: za příznivého počasí můžete využít hrací kout s dětmi, posedět u zahradních stolů a v zelené učebně, nebo si projít stezku s popiskami vysazených rostlin. 

Těšíme se na Vás! Děkujeme za Vaše nápady, návrhy a případnou pomocnou ruku při realizaci našich aktivit. 

 

 

 
 
 

             

                   

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu