poradny, terapie a služby pro rodinu

O nás

Děti mají právo nejen na to, aby byly živeny, oblékány a chráněny; mají také právo na emocionální péči, na to, aby byly jejich pocity respektovány a aby byl na jejich názory a pocity brán zřetel.
Anthony Giddens

Co potřebujete vědět

Informace

Pracujeme především

s rodinami, které řeší výchovné, vztahové
či komunikační obtíže
s rodiči v rozchodu nebo rozvodu
s dětmi
s jedinci, kteří hledají ukotvení v současném světě/ve vztazích

Jak pracujeme

společně s rodiči hledáme funkční model rodičovství s ohledem na potřeby dětí
pomáháme měnit pohled na nepříznivé životní situace
věříme v sílu osobních zdrojů, ze kterých
každý z nás může čerpat

Spolupráce nepokračuje

není-li možné vytvořit bezpečný prostor pro rozhovor, práci
pokud se nedaří najít společný cíl spolupráce
a přetrvává neochota klienta ke změnám

Co neděláme

diagnostiku
nezjišťujeme od dětí, s kým chtějí žít, koho z rodičů mají raději
nejsme v roli soudců, neposuzujeme důkazní materiál, nehledáme viníky

Co děláme

podporujeme rodiče v péči o děti navzdory partnerskému rozkolu
stavíme do centra zájmu a pozornosti potřeby dítěte
poskytujeme rodičům prostor pro hledání funkčních způsobů rodičovské spolupráce
pomáháme rodičům hledat společná řešení v otázkách týkajících se jejich dětí

OZVĚTE SE

PhDr. Danka Zubová
sociální pracovnice, rodinná terapeutka

danka.zubova@pexeso.org
776 502 922

Mgr. Eliška Dvořáková
sociální pracovnice, psychoterapeutka

eliska.dvorakova@pexeso.org
731 042 668
Přejít nahoru