podpořte nás

Máte zájem s námi pomáhat těm, kteří to potřebují?

Pexeso stejně jako jiné neziskové organizace neprovozuje svojí činnost za účelem dosažení zisku. Většina činností je nabízena za ceny, které pokryjí vynaložené náklady. Některé jsou ale nabízeny za ceny nižší než jsou náklady, anebo zcela zdarma, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí, anebo lidé v těžké životní situaci. 
Tyto činnosti nám pomáhají finančně pokrýt granty, dary a dobrovolnická práce.

Přidejte se k nám

Staňte se součástí Pexesa

Chcete, abychom doprovázeli potřebné, pořádali akce jako např. Pohádkový les? Jde to jen s podporou vás, osvícených. Nabízíme vám proto možnost stát se členy Klubu přátel Pexesa.

Další možností podpory je členství v našem Klubu dobrovolníků. Věnujte nám svůj čas, organizační nadšení či odborné schopnosti, vás to potěší, vaše okolí pozvedne.

staňte se patronem

Podpořte naši činnost

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje:

Podpořte nás finančně

Přes naše kampaně na Darujme.cz nebo přímo QR kódem

Vaše dary budou věnovány na sociální programy naší organizace pomáhající rodinám s dětmi v tíživé životní situaci či na Vámi zvolený účel. 

Veřejná sbírka

Sbírka je registrovaná Magistrátem hl. m. Prahy
Účel Sbírky:
– podpora aktivit a provozu rodinného centra Pexeso
– příprava a realizace pravidelných i jednorázových výchovně vzdělávacích
programů pro rodiny s dětmi
– programy pro předškolní děti
– programy pro děti školního věku
– vzdělávací programy a poradenská činnost pro rodiny a rodiče
Přispívat můžete buď v hotovosti do zapečetěné pokladničky v prostorách
Pexesa nebo na jeho akcích ve veřejném prostoru či bankovním převodem
na účet zřízený pro tento účel:
Číslo sbírkového účtu:   2201367297/2010 (FIO Banka)

Vystavíme Vám darovací smlouvu nebo potvrzení o poskytnutí daru za účelem
za účelem snížení Vaší daňové zátěže. V případě Vašeho zájmu budeme uvádět Vaše jméno v listině dárců na webu či  v našich propagačních materiálech.

Podpořte nás materiálním darem

Vítáme výtvarné potřeby, počítač…

OZVĚTE SE

Jana Linhartová
fundraising

jana.linhartova@pexeso.org
721 810 450

Ing. Karolína Kučerová
koordinátorka dobrovolníků

dobrovolnici@pexeso.org
recepce 721 518 248
Přejít nahoru