O NÁS

DOBROVOLNICTVÍ


Chcete-li se dobrovolnicky zapojit, budeme rádi, když se nám ozvete:

Karolína Kučerová
koordinátorka dobrovolníků
dobrovolnici@pexeso.org
721 518 248 (recepce)


„Buď sám tou změnou, kterou chceš ve světě vidět.“

Činnost Pexesa by nemohla existovat bez dobrovolnické práce, postavené na myšlence, že jen my sami můžeme ovlivnit život kolem nás. Dobrovolníci chtějí pracovat s vidinou přispění pro ostatní, pro širokou veřejnost. Jsou nesmírně důležití pro komunikaci, neboť jsou schopni přispět svými osobními vazbami a angažovaností nejen k budování funkčního modelu komunity, ale také jeho konkrétních síťovacích procesů s dalšími komunitami v okolí.

Klub dobrovolníků Pexesa je otevřen jak aktivním členům, tak těm, kteří se na běžné činnosti Pexesa již každodenně nepodílejí, přesto se však – podle možností – občas aktivně zapojí. Práce dobrovolníků si nesmírně vážíme, snažíme se je opečovávat a poskytnout jim v rámci Klubu řadu výhod a akcí.


Junior dobrovolníci

Naším cílem je propagovat dobrovolnictví a zapojit do projektů více školáků a dospívajících. V tomto směru je úkolem Klubu dobrovolníků nalézt aktivity, motivující tuto cílovou skupinu k dobrovolnické pomoci. Několikrát do roka se pořádají různá společná setkání s cílem posílit sounáležitost týmu.


Klub dobrovolníků

je živoucím organismem. Lidé jsou v něm aktivní, když je projekty baví, dávají jim smysl, jsou v souladu s jejich hodnotovým systémem. Dobrovolníci a dobrovolnice Pexesa tvoří skupinu blízkých a bližších známých a přátel. Budeme rádi, když čtenáři těchto řádků budou chtít rozšířit řady, přijdou mezi nás a budou součástí mnoha aktivit, kterými se Pexeso zabývá, kterých se účastní či které sama přímo organizuje.

Přejít nahoru