KROUŽKY, KURZY, WORKSHOPY, AKCE

Náhrady a omluvy


Vážení klienti, zápis omluv i náhrad je nutné provést nejpozději 3 hodiny před začátkem hodiny v rezervačním systému a nebo ve spolupráci s recepcí za těchto podmínek:

V případě, že se nebudete moci zúčastnit vámi předplaceného kurzu, nebo dětského kroužku, můžete se v rámci semestru v jednom kurzu omluvit a tyto řádně omluvené lekce pak nahradit také v rámci stejného semestru. Za řádně omluvenou lekci/hodinu je považována ta, ze které se omluvíte minimálně 3 hodiny předem.
Pokud nepřijdete bez odhlášení nebo telefonické omluvy, budete Vám lekce odečtena bez nároků na náhradu. Děkujeme za pochopení.
Nahrazovat můžete všechny řádně (viz 1. odstavec) omluvené lekce.
Náhrady za řádně omluvené hodiny je možné vybírat (jakýkoli člen Vaší rodiny) v rámci kurzů vždy v daném semestru.
Můžete vybírat z kurzů, které nemáte předplaceny.
Za nevyčerpané náhrady v rámci aktuálního semestru nevzniká nárok na vrácení peněz.
V případě dlouhodobé nemoci, na základě potvrzení od lékaře, vyřešíme náhrady individuálně. Kontaktujte recepci Pexesa.
V případě, že si nebudete vědět rady, existuje samozřejmě i nadále možnost omlouvání a náhrady osobně na recepci Pexesa nebo e-mailem na recepce@pexeso.org, avšak je časově omezena pracovní dobou recepčních.

Postup jak se omluvit z hodiny a jak se přihlásit na náhradní hodinu:

  1. Na hlavní obrazovce klikněte v menu rezervačního systému na horní liště vpravo na Rozvrh.
  2. Dostanete se na kalendář jednotlivých kurzů, zde si pomocí tlačítek vyberte datum kurzu, z kterého se chcete omluvit nebo na který se chcete přihlásit jako náhradu.
  3. V kalendáři jsou zeleně označeny hodiny, na které je přihlášeno alespoň jedno z vašich dětí (členů rodiny). Červeně jsou označeny hodiny, na kterých je již plná kapacita.
  4. Vyberte si hodinu, z které se chcete omluvit nebo na kterou se chcete přihlásit a klikněte na ní.
  5. Objeví se detail s dvěma záložkami. Na záložce Docházka je seznam studentů, které spravujete (vaše děti popřípadě vy, partner) a také stav zda jsou na hodinu přihlášeni či nikoliv.
  6. Pro omluvu z hodiny odškrtněte zaškrtávátko ve sloupečku přítomen a klikněte na tlačítko Ok. Měl by vám přijít potvrzující email.
  7. Pro přihlášení se na náhradní hodinu postupujete stejně, otevřete si detail hodiny a v seznamu vašich dětí si zaškrtnete Přítomen. Sloupeček cena by měl zůstat nulový. Nenulová cena je jen v případě, že nemáte žádné volné náhradové hodiny a vstup se tedy započítá jako jednorázový za jednorázové vstupné. Po kliknutí na tlačítko Ok vám přijde potvrzující email.
Přejít nahoru