o nás

Aby prostor kolem nás byl lepším místem pro život

Naší základní filozofií je dělat něco nejen pro sebe, ale i pro své okolí.

V PEXESU – organizaci můžete zažít podobné momenty jako s PEXESEM – hrou…

 • přijít sám, ve dvou, celá rodina, partička
 • vybírat si ze spousty možností podle témat, věku, zájmu, potřeby
 • bavit se, ale zároveň se něco nového naučit, dozvědět
 • trénovat se (v soustředění, sebedisciplíně, fair-play, komunikaci, práci s chybou, ne/úspěchem)
 • najít možnosti zlepšení, podpory, cesty jak dál

V roce 2024 je to víc než 18 let, co na Zbraslavi připravujeme volnočasové a komunitní akce a zároveň zajišťujeme sociální a preventivní aktivity pro ty, kdo se dostanou do těžší životní situace.

Sociální a preventivní aktivity:
 • poradny, terapie (dětí, dospělých, párů, rodin), mediace
 • asistované kontakty a předávání
 • mezigenerační projekty
 • doprovázení rodin v krizové či problémové situaci
 • prevence patologických jevů
 • pomoc s učením (doučování), MIU (Feuersteinova metoda), reedukace (dětí se specif. potřebami)

Volnočasové a komunitní aktivity:
 • jednorázové akce (např. Pohádkový les, Lampionový průvod),
 • síťování s ostatními organizacemi (např. KLAS, ZŠ),
 • vzdělávací projekty (např. workshopy, přednášky),
 • akce na podporu občanské angažovanosti (např. dobrovolnictví, akce pro potřebné),
 • dlouhodobé jednorázové projekty (např. Burza dětského oblečení ale hlavně kroužky, kurzy, příměstské tábory a zajištění volného prostoru pro setkávání (herna, klub pro školáky).
…protože bez lidí by nebylo PEXESO, náš tým najdete ZDE

Díky, že nás podporujete

Aktivity Pexesa jsou podporovány dotacemi od hlavního města Prahy, MPSV, MŠMT, MČ Praha-Zbraslav, Nadací O2, Nadací Pepco, Nadací ČEPS a firemními i soukromými dárci.

EU grant na projekt PEXESO POMÁHÁ PŘES  PŘEKÁŽKY-CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000216, nám v roce 2017 umožnil rozšířit služby sociálních poraden a založit klub pro děti a mládež.

Grant CZ.07.3.63/0.0/0.0 / 17_051/0000713 – Rozvoj komunitního centra Pexeso financovaného z fondů EU nám umožnil dále rozvíjet naše aktivity.

naše vize

Společně tvoříme příjemný a podporující prostor pro setkávání, vzdělávání a odbornou pomoc v těžkých situacích.

náš cíl

Abyste na radostné, ale ani těžké situace nebyli sami.

Přijdete k nám na kroužek samotní, odejdete s novými přáteli a po čase se budete scházet jako “partička” i mimo Pexeso…
Přijdete k nám smutní, dozvíte se, co s vašimi obavami, možná dřív, než vyrostou do problémů. Anebo u nás najdete cestu z problému, po které se vás pokusíme doprovodit…

Přejít nahoru