O nás

Historie

Rok 2023

Stabilizujeme Pexoklub, rekonstruujeme interiéry, rozvíjíme vzdělávací aktivity, rozšiřujeme své působení o jednu pronajatou místnost / terapeutovnu v nedalekém objektu, hledáme nové zdroje např. na kulturně-komunitní projekty.

Rok 2022

Pracujeme s následky pandemie, pomáháme ukrajinským uprchlíkům organizováním materiálních sbírek, integrací dětí i dospělých do našich aktivit, zorganizováním kurzů, kroužků, táborů přímo pro členy ukrajinské komunity, vyučujeme děti i dospělé českému jazyku. Také jsme dokončili rekonstrukci zahrady, na které máme učebnu, jejímž autorem je umělec Miloš Fekar a na níž jsme hrdí.

Rok 2021

V roce 2021 jsme především pracovali s dopady corona krize na společnost i jednotlivce. Vedle bazální snahy udržet provoz Pexesa se všemi zaměstnanci i externími lektory, bylo hlavním mottem nepadnout a nenechat padnout cíle, závazky, ideály a plány. A být stále funkční a flexibilní v rámci komunity.

Rok 2020

Naše činnost se rozvíjí v poklidném tempu, avšak v březnu přichází 1. vlna C19 a s ní obrovské změny v osobních i profesních životech. Dochází k redukci mnoha našich aktivit. Nepotkáváme se, přicházíme o zdroje příjmů, měníme přístup k práci. Navzdory tomu jsme dokázali situaci ustát, přejít s komunitními i s prosociálními aktivitami do on-line prostoru či bezdotykových verzí. Začali jsme budovat zahradu. Přežili jsme.

Rok 2019

Stěhujeme se do nových prostor a slavnostně otevíráme Kulturně komunitní centrum Zbraslav za účasti primátora Hlavního města Prahy a starostky MČ Praha-Zbraslav. Všechny své prosociální a prokomunitní služby můžeme poskytovat pod jednou střechou.

Rok 2018

Došlo k ukotvení systému fungování celého týmu v rámci evropské dotace a dalších dotačních titulů, začaly a celý rok probíhaly práce na realizaci projektu rekonstrukce budoucího působiště Pexesa – opět v režimu evropských dotací a související přípravy na stěhování na přelomu roku 2018/19.

Rok 2017

Získali jsme evropskou dotaci, rozšířili svou činnost, rozpočet, tým, administrativu a po celý rok jsme se v tom snažili najít systém a rovnováhu.

Rok 2016

Ze sdružení vzniká spolek, probíhají oslavy 10 let existence, vznikají nové komunitní akce, poprvé píšeme žádost o dotaci EU.
Podívejte se jak jsme v květnu 2016 slavili ve velkém stylu s Yvonne Sanchez!!!

Rok 2015

Odpočítáváme pozpátku, začínáme rokem 2015. Pokračujeme v pro-sociálních projektech, pořádáme Zbraslavské Jarmarky a během organizace tradičních akcí a našich kurzů tvoříme nový web. Z koncertu pro dobrovolníky se stává tradice.

Rok 2014

Celý rok byl opět bohatý na spoutu akcí všeho druhu – Plesotančírna, Morčecí párty, Burzy, Garážový prodej, v prosinci pak obnovené Zbraslavské jarmarky a mnoho dalšího.“
Rok personálních změn, nastavení nové organizační struktury. Přetrvávají personální problémy, vycházející z nemožnosti zajistit adekvátnější ohodnocení pracovních pozic v této neziskové organizaci. Návrat Zbraslavských Jarmarků pod organizační zastřešení Rodinného centra Pexeso. Pro-sociální projekty se stávají hlavní hybnou silou organizace.

Rok 2013

Vzpomínáme na rok 2013 ….. byl báječný a je na co vzpomínat. I v tomto roce kromě občasného veselení usilovně pracujeme na každodením programu a dále rozvíjíme sociální projekt – poradenskou činnost, doučování, integraci osob se sociálním znevýhodněním.

Rok 2012

Vzpomínáme na rok 2012 ….. byl zejména rokem stabilizace po našem vystěhování z obecních prostor v Žabovřeské v r. 2011 a hledání nových možností, jak ekonomicky udržet organizaci, která se ocitla ve (skoro) komerčním nájmu. Ale jak se říká: „co vás nezabije, to vás posílí“. Nakonec jsme si při ohlédnutí za rokem 2012 ve výroční zprávě mohli říct:“Sedmý rok je za námi a pořád nás to baví, hlavně díky tomu, že v Pexesu lze potkat mnoho zajímavých lidí a využít či zapojit se do mnoha aktivit. Je nám ctí se s Vámi podělit o to, čeho jsme dosáhli a psát o lidech v Pexesu a projektech, které jsme díky nim zrealizovali…“

Rok 2011

2011-TO JE PRO PEXESO ROK PŘELOMOVÝ. Po celkem klidném období předchozích let, kdy jsme stále pracovali na vylepšování naší nabídky kurzů a akcí jsme se ocitli před likvidací. Jedním z prvních počinů nového vedení městské části bylo zaslat nám VÝPOVĚĎ z nájmu z těchto obecních prostor. Důvodem bylo rychlé zbudování mateřské školy v těchto prostorách (jak to dopadlo víme, budova je stále prázdná). Po marném pokusu dosáhnout něčeho peticí (s téměř 900 podpisy) nastal kolotoč schůzek a jednání, jestli má vůbec cenu dále pokračovat za podmínek, kdy jsme se měli v podstatě vystěhovat na ulici. Po půl roce mapování situace (za plného provozu centra) jsme zjistili, že situace v realitách na Zbraslavi není růžová (alespoň pro neziskovku), a byli jsme rádi za nabídnuté prázdné prostory v Poliklinice, i když za skoro komerční nájem a v lokalitě, která již nebyla tak vhodná – ve středu obce – jako Žabovřeská. Koncem léta proběhla úprava nových prostor a akce kulový blesk za pomoci mnoha dobrovolníků. Po letní přestávce začínáme tedy v dalších nových prostorách (už ani nepočítáme jestli pátých či šestých za dobu své existence? :-))

Rok 2010

Rok 2010 BYL ROKEM OBJEVOVÁNÍ NOVÝCH MOŽNOSTÍ, zejména v oblasti práce se školáky (svoji činnost zahajuje Pexoklubovna) a v komunální oblasti. S radostí jsme putovali již známými vodami našeho centra v Žabovřeské 1227 a věnovali se vylepšování vnitřních i venkovních prostor, pečovali o lidi na palubě a zkvalitňovali naši programovovu nabídku. A také jsme objevovali nová zákoutí a rozbíhali další nové projekty – třeba Zbraslavské jarmarky.

Rok 2009

Rok 2009 je pro nás ROKEM VELKÉHO STĚHOVÁNÍ do nových prostor v Žabovřeské ulici (bohužel však ne na dlouho), které nám poskytla MČ Praha-Zbraslav. Získali jsme nové a větší prostory, které nám umožnily nejen rozšířit programovou nabídku, ale i okruh našich klientů. Cíleně jsme se zaměřili také na starší žáky a mládež, a na programy a akce pro muže. Nová tělocvična nám poskytla možnost nabídnout sportovní kurzy a rozšířit dosavadní nabídku cvičení. Výtvarný atelier přinesl další prostor pro rozšiřování kreativních dovednosti dětí – zmínit můžeme například netradiční kurz Pokustónů a kutilů, který se pro svou oblibu stal poté dokonce tradičním. Získali jsme počítačovou učebnu pro výuku počítačových znalostí a konání menších přednášek, a v neposlední řadě jsme rodičům s dětmi nabídli velkou, stálou hernu, kam se mohli přesunout po kurzu, nebo jí samostatně využívat ve stanovenou dobu. V průběhu roku 2009 nás potěšil neustávající zájem o naše služby a pomoc, která nám byla nabídnuta při rekonstrukci a stěhování nejen z řad našich členů, příznivců, ale i sponzorů. Výdaje na rekonstrukci byly z našeho pohledu, jako neziskové organizace, opravdu enormní a většinu z nich jsme hradili, ze svých příjmů.

Rok 2008

Rok 2008, třetí rok oficiálního působení PEXESA, byl rokem úspěšným a plným změn. V rámci programu došlo k rozšíření nabídky pravidelných kurzů na 29 za týden, začlenění řady přednáškových cyklů (říkali jsme jim ANTIZAKRŇOVACÍ SETKÁNÍ) a nárůstu počtu víkendových akcí – Burza, Podzimnění, Keltská stezka, Rozloučení se školním rokem (zárodek Pohádkového lesa), Kuličkyáda, Jarnění, Malování na asfalt a Po stopách Yettiho.
Tým pracovnic – DOBROVOLNIC se po dvou letech začal postupně, díky získání grantu MPSV, profesionalizovat.
Velkými projekty tohoto roku byly: vybudování „KOUZELNÉ ZAHRADY“ ve vnitrobloku školy a akce pod názvem “ČTEME DĚTEM“, kam přijala pozvání i Zora Jandová nebo Petra Černocká. Rok 2008 ale také ukázal náš největší problém, a tím byly nedostačující prostory – jedna volná třída zbraslavské školy. A tak jsme začali velký projekt REKONSTRUKCE ŽABOVŘESKÉ a doufali, že tam už zakotvíme natrvalo….

Rok 2007

Z jedné třídy „duhovky“ (viz týmové foto) v dolní budově ZŠ Vl. Vančury jsme v tomto roce expandovali přes chodbu do dalšího prostoru-i s výtvarkou. Kroužky jsme si postupem času už sami nelektorovali (až na výjimky), každá jsme měla ale organizačně na starost několik kroužků. Zakoupili jsme oblíbený balonkový bazének a získali první počítač pro naši první recepční. Postupně jsme si pronajímali další prostory jako detašovaná území a nakonec Pexeso skoro prasklo ve švech a my se opět museli začít porozhlížet po větších prostorách…

Rok 2006

Konec roku 2004 – už existuje několik archů poznámek, jak by „to, co by bylo fajn založit“ mělo fungovat…
Rok 2005 – se sešlo několik aktivních lidí a snaží se rozpohybovat myšlenku založení rodinného centra. Hledáme prostory, získáváme naději v nabídce zrekonstruovat opuštěný dům na Elišce Přemyslovně č.p.399. Snažíme se zde o rekonstrukční práce a během dne otevřených dveří představujeme ruinu veřejnosti – s výkladem plánů, jak by mohla být útulná. Ale nedostáváme dobrou smlouvu a jsme nuceni opustit tento prostor.
Na jaře 2006 se poprvé scházíme na oficiální schůzi, křtíme se Pexeso a ZŠ nám po jednáních, kdy si dost zoufáme, nabízí jednu opuštěnou třídu k zrekonstruování a záhy také místnost v budově naproti (současná MŠ Eliška) v půdních prostorách, kde bychom mohli mít tělocvičnu. Za 2 roky rekonstrukce 3 prostorů!
V 1.polovině roku 2006 už organizujeme první kroužky, jednorázovky, máme několik desítek zápisů ze schůzí, ale ty jsou bohužel nepublikovatelné :-)… a už lze říct, že Pexeso to jedeeeeeee….
🙂

Přejít nahoru