poradny, terapie a služby pro rodinu

Asistovaný kontakt
a předávání

Nic nemůže odhalit samotnou duši společnosti lépe než způsob, 
jakým zachází se svými dětmi.
-Nelson Mandela

Co potřebujete vědět

Informace

Asistovaný kontakt (AK)

Asistovaný kontakt je podporované setkávání rodičů s dětmi  za přítomnosti odborného asistenta. Při AK se jedná o opětovné navázání a postupné upevňování vztahu mezi dítětem a rodičem, s kterým dítě nežije.

Cílem AK je, aby se postupně a nenásilně změnil na asistované předávání a nakonec vyústil v setkání dítěte a rodičů bez potřebné  asistence. Důležitým předpokladem asistovaného kontaktu, při  kterém  má  dojít  ke zlepšení vztahu dítěte/dětí  k druhému rodiči, je ovšem ochota a spolupráce obou rodičů dítěte.

Asistované předávání (AP)


Cílem služby je vytvořit klidný a bezpečný prostor pro bezproblémové předávání dítěte  od jednoho rodiče k druhému. Asistence může být poskytována na žádost rodičů nebo může být nařízená OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dítěte) či soudem.

AP se poskytuje v případě nedořešených konfliktů mezi rodiči. Kritériem pro poskytnutí služby je zejména ochota rodičů spolupracovat a volná kapacita našich odborných asistentů/tek.

Jak pracujeme

Před prvním asistovaným předáním proběhne úvodní schůzka s rodiči, při níž budou seznámeni s průběhem a pravidly, kterými se AP řídí. Z každého asistovaného předávání je odborným asistentem/tkou vypracována zpráva o jeho průběhu. Komplexní zpráva se vydává pouze na žádost OSPOD. 
Služba směřuje k  postupnému samostatnému předávání dítěte mezi partnery s koncepčním sdílením informací o zdravotním stavu, aktivitách, prospěchu, atd.

Důležité informace

Asistované předávání a asistovaný kontakt o svátcích a víkendech neposkytujeme. 

Při asistovaném předávání se zásadně neřeší konfliktní témata mezi rodiči.

Při zájmu o službu je potřeba kontaktovat některou z pracovnic sociální poradny. zde

Ceník

Asistované předání dětí*

1 předání
(hradí oba rodiče rovným dílem)
300 Kč

Asistovaný kontakt s dětmi*

60 minut
(hradí oba rodiče rovným dílem)
600 Kč
Náš tým
PhDr. Danka Zubová
danka.zubova@pexeso.org
Mgr. Eliška Dvořáková
eliska.dvorakova@pexeso.org
PhDr. Nataša Balvínová, DiS.
natasa.balvinova@pexeso.org
OZVĚTE SE

PhDr. Danka Zubová
sociální pracovnice, rodinná terapeutka

danka.zubova@pexeso.org
776 502 922

Mgr. Eliška Dvořáková
sociální pracovnice, psychoterapeutka

eliska.dvorakova@pexeso.org
731 042 668
Přejít nahoru