Vzdělávání a pomoc v oblasti učení

MAXÍK – příprava pro předškoláky

Program Maxík posiluje stejnou měrou motorické, grafomotorické a percepční oblasti a rozvíjí čtenářskou a matematickou pregramotnost.

Co potřebujete vědět

Program MAXÍK..
je ucelený stimulační program pro předškoláky nebo děti s odloženou školní docházkou a jejich rodiče. Je vytvořen na základě dlouholetých zkušeností z práce s dětmi se speciál. vzdělávacími potřebami (akreditovaný MŠMT ČR).
je určen zejména pro předškolní děti, které mají z různých příčin problém s pozorností a soustředěním se na daný úkol.
nabízí nácvik grafomotorických a komunikačních dovedností, procvičování hrubé a jemné motoriky, nácvik správného sezení, úchopu psacího náčiní a nácvik dalších dovedností z oblasti zrakové, sluchové a prostorové orientace
Cílem těchto stimulačních cvičení je usnadnit dítěti vstup do školy, aby rozumělo zadávaným pokynům pedagoga, posilovat sebevědomí dítěte, psychickou i motorickou stabilitu, zkrátka, aby se ve škole orientovalo.
Jak program probíhá?

vstupní konzultace

Jako první setkání Vás a Vaše dítě čeká vstupní konzultace, kde se seznámíte s lektorkou a průběhem práce v programu Maxík a rovnou si i vyzkoušíte první lekci. Uvidíte nejen, jak bude Vaše dítě pracovat, ale i Vy (jako rodič) potřebujete poznat, jak budete pracovat doma, domluvíte si také další setkání a předpokládanou periodu setkávání, vstupní konzultace trvá 45 – 60 minut. 

běžná lekce

I zde je potřeba, aby byl rodič přítomen, lektorka se ptá, jak se Vám doma pracovalo, projdete si cvičení, na kterých jste doma pracovali (domácí cvičení by měla být pravidelná, ideálně každý den 10 – 20 minut), dále budete pokračovat v plnění programu a budou zadána nová cvičení, tato běžná lekce trvá 30 minut.

Jak vypadají běžné lekce?
motorická část – cviky na posílení dýchání a motorické koordinace
grafomotorická část – pracovní listy se zaměřením na pohyb ruky při psaní
rozvoj percepčního vnímání – hry, kartičky s obrázky a s úkoly
počet lekcí v programu..

Maxík má zpravidla 15 lekcí, ale délka programu může být individuální podle zdatnosti dítěte. První lekce je obsažená ve vstupní konzultaci.

přístup..

Při cvičení se uplatňuje laskavý přístup, trpělivost, vyhýbáme se negativnímu hodnocení a stresovým situacím, snažíme se o pozitivní atmosféru.

Ceník..

vstupní konzultace (45-60 min)

běžná lekce (30 min)

700 Kč


380 Kč

snížená cena (podpořená grantem) *

vstupní konzultace (45-60 min)

běžná lekce (30 min)400 Kč


200 Kč

* Díky grantu máme možnost nabídnout tuto službu za podpořenou cenu podle podmínek stanovených grantem (děti se speciálně vzdělávacími potřebami, děti ze slabého socio-ekonomického prostředí, děti uprchlíci z Ukrajiny) – pro zařazení do programu je potřebná schůzka a konzulatce s koordinátorkou vzdělávání a zpráva z odborného poradenského zařízení. 

Jak se přihlásit?

Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání

lektoři provázející metodou

Adéla Krylová

OZVĚTE SE

Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání

704 215 340
Přejít nahoru