Vzdělávání a pomoc v oblasti učení

Příprava na výuku, individuální pomoc s učením

Potřebují vaše děti upevnit nebo zopakovat školní látku?
Zhoršil se u vašeho dítěte prospěch, cítí se vaše dítě ve škole nejistě nebo pod tlakem?
Potřebují vaše děti speciální přístup k učení?
Má vaše dítě speciálně vzdělávací potřeby a potřebuje nadále rozvíjet oslabené funkce?

Co potřebujete vědět

Jak pracujeme?
První kontakt proběhne s koordinátorkou vzdělávání. Společně posoudíme jakou podporu žák/žákyně potřebuje, v jakém předmětu/předmětech a co od lekcí očekáváte.
Vybereme pro Vaše dítě vhodného lektora/lektorku.
Díky vzájemným konzultacím lektor-koordinátorka-dítě+rodič je zajištěna zpětná vazba a případná úprava poskytované služby.
Úkolem lektora je pracovat s klientem (žákem/studentem) citlivě, bez stresu, podporovat ho a nacházet jeho zatím nepoznané schopnosti. Pomáháme dětem získávat návyky pro samostatné učení, orientovat se v informacích. Opakujeme, vysvětlujeme a upevňujeme školní látku. V případě potřeby pracujeme i na podpůrných aktivitách jako je např. nácvik čtení, čtení s porozuměním, posilování zrakové a sluchové paměti, soustředění, číselných představ, matematických operací apod. (konzultace se speciální pedagožkou).
Lektor pracuje se žákem nejčastěji individuálně, nebo ve skupině dvou žáků (dle zakázky a možností).
Příprava na výuku je služba časově omezená a končí při naplnění očekávaných cílů.
Komu poskytujeme lekce?
nejčastěji žákům základních škol, ale i studentům středních škol, předškolním dětem
žákům/studentům, kteří potřebují individuální přístup
žákům/studentům, kteří se cítí ve škole nejistě, zažívají stres, nemají dostatek podnětů ke školní práci …
žákům/studentům, na které dopadla dlouhodobá nepříznivá situce (válka na Ukrajině, pandemie covidu) uteklo jim učivo i školní návyky
žákům/studentům ohroženým sociálním vyloučením či vyloučením na základě specifických potřeb
žákům/studentům, jejichž rodina se ocitla v náročné životní situaci
Ceník..

snížená cena (podpořená grantem)*

individuální lekce 60 minut
individuální lekce 45 minut

skupinová lekce (2 žáci) 60 minut
skupinová lekce (2 žáci) 45 minut


280 Kč
230 Kč

200 Kč
150 Kč

běžná cena

individuální lekce 60 minut
individuální lekce 45 minut

lekce 2 žáků 60 minut
lekce 2 žáků 45 minut

370 Kč
320 Kč

300 Kč
250 Kč

konzultace

vstupní konzultace s koordinátorkou vzdělávání

vstupní konzultace se speciálním pedagogem – problémy v učení – doporučení dalšího postupu

průběžná konzultace (při již probíhající podpoře)
zdarma

zdarma


zdarma
* Kdo má nárok na sníženou cenu (podpořenou grantem)?

… Sníženu cenu Vám můžeme nabídnout, pokud Vaše dítě (Vaše rodina) splňuje podmínky pro zařazení do grantu/projektu. To znamená, že patří/te do některé k cílových skupin:

děti se specific. výchovně vzdělávacími potřebami (dítě se speciálně vzdělávacími potřebami, dítě sociálně ohrožené, dítě s psychosociálními riziky, dítě s výchovnými problémy v péči odborníka)
život s rodičem/samoživitelem, kdy druhý rodič nepřispívá
vícedětná rodina (3 a více dětí)
neúplná rodina/rozvodovost
(rodina nacházející se v procesu rozvodu, rozluky; rodina, která vlivem neštěstí či nemoci přišla o některého z členů)
sociokulturní znevýhodnění (příslušnost k etnické menšině, uprchlík, azylant)
děti z rodin AKTUALNĚ ve finanční tísni – pokud se nacházíte v této cílové skupině, sociální pracovník naší organizace posoudí výši ceny v rozmezí 0,- až 280,- CZK

Pokud si nejste jisti, zda spadáte do naší cílové skupiny, kontaktujte koordinátorku vzdělávání (viz. níže).

OZVĚTE SE

Na koho se obrátit

Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání

704 215 340
Přejít nahoru