o nás

Rezervace prostor

Nabízíme rezervaci prostor pro:

Minimální doba pro oslavy a vaše aktivity je 180 minut. Nájem se neplatí, hradí se poplatek 550 Kč/hod (do 20 osob vč.) na pokrytí nákladů (energie, úklid prostor, odměna pracovníka/nice-odemknutí, zamknutí a dohled na BOZP, k dispozici po dobu výpůjčky, opotřebení vybavení a dalších režijních nákladů).

V případě vyššího počtu osob při výše zmíněných oslavách a akcích je zpoplatněn takto:
21-30 osob bude poplatek 600Kč/hodinu
31-40 osob bude poplatek 650Kč/hodinu


Rezervace místním neziskovým organizacím probíhá dle dohody a v souladu s pravidly EU programů:
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000713, Rozvoj komunitního centra Pexeso
CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000568, Kulturně komunitní centrum, Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav

Přejít nahoru