Vzdělávání a pomoc v oblasti učení

MIU (FIE) – metoda osobního rozvoje

„Děti jsou přírodou navrženy tak, aby se vzdělávaly samy.“ Peter Gray
 
„ Nechte mě chvilku……, já si to rozmyslím“      

Co potřebujete vědět

O metodě..

MIU je zkratka pro Metodu instrumentálního uvědomování, která je nově pojmenovaná a vychází z FIE, což je mnohem známější zkratka a znamená Feuersteinovo instrumentální obohacování. FIE je osvědčená a po celém světě rozšířená metoda vzdělávání a seberozvoje. Jejím zakladatelem byl pan Reuven Feuerstein (1921-2014).
Nová metoda MIU je zrevidovaná metoda FIE zbavená nepřesností a chyb v instrumentech na základě letilé praxe odborníků a lektorů, je nově graficky upravená a navíc je obohacena parametry nehodnotícího přístupu.

Metoda je zaměřena na zlepšení poznávacích funkcí jako je schopnost myslet a učit se, získávat motivaci ke své práci (ve škole, v zaměstnání, v osobním životě), utváří zdravé sebepojetí a celkové sebepřijetí. Jedním z cílů je učit se vytvářet strategie při řešení úkolů nejen ve škole, ale i v životě, dále rozvoj vyjadřování, respektování plurality názorů a adaptaci v měnícím se světě, což se v posledních letech ukazuje jako klíčové (pandemie C-19, válečný konflikt v Evropě, dezinformační snahy apod.)

Jak v metodě pracujeme …


Účastníci zpracovávají podle příslušných instrumentů (pracovních listů) úkoly, formulují postup práce, pracují s chybou, rozvíjí komunikační dovednosti. Pod vedením vyškoleného lektora/ky si účastníci utváří a pojmenovávají své postupy, strategie řešení, které mají možnost měnit nebo naopak zachovávat podle zkušeností, kterými již prošli. Tyto zkušenosti a přístupy pak můžeme přenášet do nejrůznějších oblastí ve svém životě. Při práci v této metodě roste vnitřní motivace, odbourává se stres, strach nebo neklid.

Za pomoci tužky, gumy, pracovních instrumentů a slova můžeme:
poznávat a chápat jevy svým tempem, podle svých zkušeností a svého poznání, bez stresu tzv.  zprostředkované učení
reflektovat své učení a vhled, tzv. metamyšlení
učit se spolupráci a naslouchání
hledat nové strategie řešení úkolů
učit se věcné a intelektuální toleranci k druhým
rozvíjet svou řeč a komunikaci
Pro koho je metoda vhodná?
dětem od 8 let (včetně dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, dětem nadaným)
dětem v předškolním věku do 8 let – pracují ve speciálně upravené verzi „Basic“
dospělým (včetně seniorů)

Ceník..

lekce 45 – 60 minut
v předplatném na 1 semestr
100 Kč

Cena je dotovaná grantem. Speciálně upravená cena 0 – 100 Kč za lekci je poskytována rodinám ve finanční tisni (po posouzení sociální pracovnicí v naší poradně).

Jak se přihlásit?

Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání

lektoři provázející metodou

Adéla Krylová
Eva Legnerová

OZVĚTE SE

Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání

704 215 340
Přejít nahoru