Vzdělávání a pomoc v oblasti učení

MIU (FIE) – metoda osobního rozvoje

„Děti jsou přírodou navrženy tak, aby se vzdělávaly samy.“ Peter Gray
 
„ Nechte mě chvilku……, já si to rozmyslím“      

Co potřebujete vědět

O metodě..

MIU je zkratka pro Metodu instrumentálního uvědomování, která je nově pojmenovaná a vychází z FIE, což je mnohem známější zkratka a znamená Feuersteinovo instrumentální obohacování. FIE je osvědčená a po celém světě rozšířená metoda vzdělávání a seberozvoje. Jejím zakladatelem byl pan Reuven Feuerstein (1921-2014).
Nová metoda MIU je zrevidovaná metoda FIE zbavená nepřesností a chyb v instrumentech na základě letilé praxe odborníků a lektorů, je nově graficky upravená a navíc je obohacena parametry nehodnotícího přístupu.

Metoda je zaměřena na zlepšení poznávacích funkcí jako je schopnost myslet a učit se, získávat motivaci ke své práci (ve škole, v zaměstnání, v osobním životě), utváří zdravé sebepojetí a celkové sebepřijetí. Jedním z cílů je učit se vytvářet strategie při řešení úkolů nejen ve škole, ale i v životě, dále rozvoj vyjadřování, respektování plurality názorů a adaptaci v měnícím se světě, což se v posledních letech ukazuje jako klíčové (pandemie C-19, válečný konflikt v Evropě, dezinformační snahy apod.)

Jak v metodě pracujeme …


Účastníci zpracovávají podle příslušných instrumentů (pracovních listů) úkoly, formulují postup práce, pracují s chybou, rozvíjí komunikační dovednosti. Pod vedením vyškoleného lektora/ky si účastníci utváří a pojmenovávají své postupy, strategie řešení, které mají možnost měnit nebo naopak zachovávat podle zkušeností, kterými již prošli. Tyto zkušenosti a přístupy pak můžeme přenášet do nejrůznějších oblastí ve svém životě. Při práci v této metodě roste vnitřní motivace, odbourává se stres, strach nebo neklid.

Za pomoci tužky, gumy, pracovních instrumentů a slova můžeme:
poznávat a chápat jevy svým tempem, podle svých zkušeností a svého poznání, bez stresu tzv.  zprostředkované učení
reflektovat své učení a vhled, tzv. metamyšlení
učit se spolupráci a naslouchání
hledat nové strategie řešení úkolů
učit se věcné a intelektuální toleranci k druhým
rozvíjet svou řeč a komunikaci
Pro koho je metoda vhodná?
dětem od 8 let (včetně dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, dětem nadaným)
dětem v předškolním věku do 8 let – pracují ve speciálně upravené verzi „Basic“
dospělým (včetně seniorů)

Ceník..

lekce 45 – 60 minut
v předplatném na 1 semestr
100 Kč

Cena je dotovaná grantem. Speciálně upravená cena 0 – 100 Kč za lekci je poskytována rodinám ve finanční tisni (po posouzení sociální pracovnicí v naší poradně).

Jak se přihlásit?

Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání

lektoři provázející metodou

Adéla Krylová
Eva Legnerová

OZVĚTE SE

Na koho se obrátit

Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání

704 215 340
Přejít nahoru