Vzdělávání a POMOC v oblasti učení

Poradenství/reedukace – děti se specifickými potřebami

“Tajemství úspěchu ve vzdělávání spočívá ve správném využití představivosti při probouzení zájmu i stimulaci semínek zájmu již zasetých.“ (Maria Montessori, 1912)

Co potřebujete vědět

Komu poskytujeme podporu?
dětem se speciálně vzdělávacími potřebami nebo dětem s jejich rizikem
(nejčastěji to jsou: specifické poruchy učení, vývojová dysfázie, děti s oslabenými rozumovými schopnostmi, děti s OMJ …)
žákům/studentům, kteří mají problémy s učením a nevědí kudy kam
Konzultace a orientační speciálně pedagogické vyšetření
Setkání je rozhovorem nad problematickými jevy při učení při plnění školní docházky, kdy se nedostavují úspěchy při čtení, psaní, počítání nebo se učení jeví jako příliš namáhavé (hlavně v předmětech český jazyk, cizí jazyk, matematika). Snažíme se rozklíčovat a pojmenovat problém a nabídnout vhodnou intervenci buď u nás nebo jinde.
Zpravidla následuje orientační posouzení dílčích funkcí (jemná, hrubá motorika, zrakové a sluchové vnímání, orientace v prostoru, posouzení pozornosti, vyjadřovacích a jazykových schopností…) podle potřeby a určení podpory.
Můžete nás oslovit, když..
Vaše dítě má problémy se čtením (čte pomalu, slabikuje, čte s chybami, zaměňuje písmenka atd.), špatně se orientuje v textu, má potíže s porozuměním textu (neví, o čem se četlo)
Vaše dítě musí vynaložit až moc úsilí, aby napsalo srozumitelný text (špatně si vybavuje písmenka, nesprávně drží tužku/pero, píše křečovitě, ztuha, píše velmi pomalu)
Vaše dítě špatně rozeznává, kde je dlouhá nebo krátká samohláska
Vaše dítě neslyší i/y ve slabikách s d,t,n  nebo zaměňuje s,z, š,ž
má Vaše dítě velké problémy s pravidly pravopisu, nedokáže se v nich orientovat a používat je
je Vaše dítě příliš nepozorné nebo neklidné, nedokáže se soustředit
má problémy s matematikou (stále počítá na prstech, dělá mu problém přechod přes desítku, neosvojilo si násobení a dělení, pletou se mu znaménka, počítá velmi pomalu a s chybami)
má Vaše dítě potíže s představou o jednotkách, desítkách, stovkách …, neumí se orientovat v čísle jako hodnotě (množství), neumí používat matematické operace (kdy sčítat, kdy násobit), nerozumí zlomkům, nemá představu o desetinných číslech
má Vaše dítě potíže s pamětí
má Vaše dítě snížené rozumové schopnosti a potřebuje cvičit oslabené funkce
Vaše dítě má odklad školní docházky, není školně zralé a potřebujete trénovat tyto dovednost
má Vaše dítě zprávu z PPP nebo SPC a potřebujete porozumět jejímu obsahu a potřebujete, aby cvičilo oslabené funkce vyplývající z jeho diagnózy
Ceník..

konzultace

vstupní konzultace se speciálním pedagogem (problémy v učení – doporučení dalšího postupu)

průběžná konzultace
(při již probíhající podpoře)


zdarmazdarma

lekce
reedukace/podpora

1x týdně 30 min.

opakovaná lekce v týdnu 30 min.180 Kč

100 Kč
Kdo má nárok na sníženou cenu (podpořenou grantem)?

Ceny jsou již dotované grantem. Speciálně upravená cena 0 – 180 Kč za lekci je poskytována rodinám ve finanční tisni (po posouzení sociální pracovnicí v naší poradně).

Jak se přihlásit?

Mgr. Eva Legnerová
speciální pedagožka

OZVĚTE SE

Na koho se obrátit

Mgr. Eva Legnerová
speciální pedagožka

704 215 340
Přejít nahoru