O nás

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem Pexesa (zapsaného spolku) je Valná hromada.
Exekutivním orgánem je výkonná rada, složená z ředitelky, která je také statutární zástupkyní sdružení a dalších dvou členek rady.

Výkonná rada dohlíží na řádný chod organizace, schvaluje dlouhodobé plány a projekty, kontroluje toky finančních prostředků a rozhoduje o zásadních krocích organizace.

Členkami výkonné rady jsou:
Mgr. Michaela Bernardová – předsedkyně
Ing. Lenka Klímová – místopředsedkyně
Ing. Hana Marková – radní

Chod organizace je zajištěný přibližně 120 lidmi. Mezi 24 z nich je rozděleno 9 plných úvazků, potom u nás pracuje cca 60 lektorek/ů, 35 dospělých a dětských dobrovolnic/ků a max. 10 odborných externistů/tek.
Činnosti spolku jsou rozděleny na SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ A PODPŮRNÉ (provozní a finanční).
Každá tato oblast má několik projektových manažerek, které dohlíží na specifickou agendu a v ní zapojené kolegy/kolegyně, více viz organizační struktura.

Přejít nahoru