NAši podporovatelé

Bez vás by Pexeso nemohlo fungovat!

Pexeso, z.s. je nezisková organizace, která neprovozuje svojí činnost za účelem dosažení zisku. Většina činností je nabízena za ceny, které pouze pokryjí vynaložené náklady. Některé jsou ale nabízeny za ceny ještě nižší než jsou náklady, anebo zcela zdarma, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí, anebo lidé v těžké životní situaci. 
Tyto činnosti nám pomáhají finančně pokrýt granty, dary a dobrovolnická práce.
Vzdáváme proto hold všem našim dárcům, podporovatelům a přátelům Pexesa.

Donoři

MPSV – program rodinné politiky

Projekty na podporu rodiny
-Přes překážky (podpora od roku 2013 doposud)
-Vyšší rodinná (podpora od roku 2019 doposud)

MŠMT

-Dospíváme s Pexesem (podpora v letech 2016-2020, 2022 doposud
-Projekt letní kempy (podpora v roce 2021)

Hlavní město Praha (MHMP)

Projekty na podporu rodiny z dotačního programu NDT rodina
-Přes překážky (podpora od roku 2013 doposud)
-Vyšší rodinná (podpora od roku 2018 doposud)
-Pexeso pro rodinu (podpora v letech 2013-2016)
-Pojďte s námi do Pexesa (podpora v letech 2011-2012)
-Pexeso praská ve švech (podpora v letech 2008-2009)

Projekty na podporu volného času dětí a mládeže
-PEXESO – Prostor pro děti a mládež (podpora v letech 2015-2021)
-Dospíváme s Pexesem – tvoříme (podpora v roce 2016)
-Cirkus s Pexesem (podpora v roce 2015)
-HIP-HOPOVÁ dílna na Zbraslavi (podpora v roce 2015)
-Objekt Žitavského 497, Zbraslav (podpora v roce 2015)
-Školácké workshopy v Pexesu (podpora v letech 2011-2012, 2014)
-Příměstské tábory s Pexesem (podpora v letech 2011-2012, 2014-2017)

Projekty v dotačním programu na podporu sportu a tělovýchovy
-Sport pro radost (podpora v letech 2017-2018, 2020 doposud)

Projekty v dotačním programu životního prostředí
-Zelená učebna komunitního centra č. DOT/54/12/021916/2022
-Víceúčelová zahrada komunitního centra (podpora v letech 2020-2022)
-Žijeme tady (podpora v roce 2015)
-Kultivovaný vstup do ŽŠ Zbraslav (podpora v roce 2015)

MČ Praha-Zbraslav

Dotace pro komunitní projekty a systémovou podporu
Odpuštění nájmu v prostorách Kulturně komunitního centra (objekt, ve kterém sídlíme, byl převeden státem do správy MČ Praha-Zbraslav v roce 2011 pod podmínkou bezplatné výpůjčky neziskové nebo vzdělávací organizace v následujících 20 letech).
Jsme partnerem MČ Praha-Zbraslav ve společném projektu Kulturně Komunitní centrum Zbraslav.
Kulturně komunitního centrum bylo vybudováno za finanční podpory poskytnuté z fondů EU v projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000568

 

ESF EU, Operační program Praha – pól růstu ČR

CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001753 – Podpora komunitního života na Zbraslavi, finančně podpoře poskytované služby pro rodiny v tíživé situace a Pexoklub v období 3/2021-2/2023

CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000713 – Rozvoj komunitního centra Pexeso, finančně podpořeny poskytované služby pro rodiny v tíživé situaci a Pexoklub v období 1/2019-2/2021

CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000216 PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY, finančně podpořeny poskytované služby pro rodiny v tíživé situaci a Pexoklub v období let 2017-2018

Sout Prague Net – zdarma internetové připojení
CEELI Institut – Finanční podpora našich aktivit pro ukrajinské uprchlíky 2022
ČEPS, a.s. – Podpora nesoutěžních sportovních aktivit pro děti a mládež 2020 doposud
Eliseo, s. r. o. – Finanční podpora našich aktivit 2020
Nadace ČEZ – Projekt na podporu doučování pro děti a studenty
Nadace O2 – Podpora projektu na vzdělávání 2022
Nadace Pepco – Projekty na podporu vzdělávání 2021, 2022
Process Solution, s. r. o. – Finanční podpora našich aktivit od roku 2021
Nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové – Podpora projektu pro uprchlické rodiny 2022
Tesco Nadační fond – Finanční podpora našich aktivit
Teramed, s. r. o. – Finanční podpora našich aktivit od roku 2020
ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) – Finanční podpora sociálního projektu/terapií pro děti ze znevýhodněných rodin
CHEMCOMEX Praha, a.s. – Finanční podpora našich aktivit. Sbírka darů v čase Vánoc pro potřebné klienty spolupracujících organizací.
Dárci v rámci projektu na darujme.cz
Nakupující přes GIVT
Členové Klubu přátel Pexesa (KPP)
Všichni, kteří přispěli materiálně do našich charitativních sbírek.
Ale i ti, kteří vylepují naše plakáty ve svých provozovnách.Díky, že nás podporujete

Přejít nahoru