O nás

BEZ LIDÍ BY NEBYLO PEXESO

Základním pilířem činnosti Pexesa jsou lidé, kteří se chtějí spolupodílet na věcech kolem nás a být aktivní součástí občanské společnosti. Činnost Pexesa je postavena na jejich nadšení, energii, nápadech a pomoci. Na lidech, kterých si vážíme a kteří s námi pracují jako zaměstnanci, externisté, anebo dobrovolníci.

Tým

Bez lidí, jejich nadšení, energie, nápadů a pomoci by nebylo PEXESO.

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem Pexesa (zapsaného spolku) je Valná hromada.
Exekutivním orgánem je výkonná rada, složená z ředitelky, která je také statutární zástupkyní sdružení a dalších dvou členek rady.

Přejít nahoru