Ing. Hana Marková

členka rady, finanční manažerka


V Pexesu pracuji od roku 2017 na pozici finanční manažerka, jsem zodpovědná za finanční řízení organizace, sestavení a dodržování jednotlivých i celkových rozpočtů. Finančně řídím a vyúčtován projekty financované ze státních a obecních dotací/grantů. Mezi mé další aktivity patří kontrola účetnictví, sledování příslušné legislativy, tvorba výkazů a analýz pro rozhodovací, strategické a další potřeby. Koordinuji přípravu a aktualizaci vnitřních směrnic, správné a včasné výkaznictví, podávání daňových přiznání a další spolupráci a komunikaci se státním sektorem.

Vystudovala jsem magisterské studium podnikové ekonomiky a managementu na VŠE v Praze. Od roku 2006 jsem pracovala v oblasti analýzy rizik, auditu a kontroly, a to v soukromém i státním sektoru. Vykonávala jsem kontrolní činnosti NKÚ zaměřené zejména na zahraniční prostředky v oblasti strukturální politiky EU, spolupracovala jsem na auditech Evropského účetního dvora a Evropské komise.

Přejít nahoru