PhDr. Danka Zubová

Sociální pracovnice, rodinná terapeutka, garantka sociální práce


V Pexesu se kromě sociálního poradenství a poradenství v oblasti sociálně právní ochraně dětí, věnuji terapeutické práci s rodinami, individuálnímu a rodičovskému poradenství.

Jsem profesí sociální pracovnice a sociální pedagožka, univerzitní studium jsem ukončila rigorózní zkouškou, vzdělání doplnila o pětiletý psychoterapeutický výcvik v Systemické terapii. Jsem členkou SOFT-u (národní střešní organizací rodinných a systemických terapeutů v ČR) a akreditovaná rodinná a systemická terapeutka.

Absolvovala jsem mnoho kurzů s poradenskou a terapeutickou tématikou, která se přednostně dotýká ohrožení dítěte a jeho rodiny, dokončila jsem výcvik Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů. Aktivně spolupracuji se státními a nestátními subjekty, které se zaměřují hlavně na práci s ohroženými dětmi.

Volný čas věnuji rodině, golfu, cestování a dobrovolnické práci v Amelii z.s, obyčejné nicnedělání si užívám u dobré knížky.

Přejít nahoru