Mgr. Kateřina Beerová

Psycholožka, psychoterapeutka, garantka terapeutické práce


V Pexesu pracuji jako psycholožka a psychoterapeutka s dětmi, dospívajícími, dospělými a celými rodinami. Nabízím individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii, krizovou intervenci a psychologické poradenství, příležitostně přednáším. S Pexesem spolupracuji od roku 2013 a i přes mé jiné pracovní závazky se do této organizace vždy ráda vracím především kvůli lidem a jedinečné a tvořivé atmosféře, která je mi blízká.

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování kurzu poskytování krizové intervence po telefonu jsem ještě při studiu začala pracovat na Lince Bezpečí jako intervizor směny. Dále jsem se profesně dlouhodobě věnovala problematice dětí s mentálním i fyzickým postižením, a to jako psycholožka speciálně-pedagogického centra, pracovala jsem také několik let v psychologické poradně pro zahraniční studenty Univerzity Karlovy a necelé tři roky jako školní psycholožka na základní škole.

V současnosti jsem zařazena do předatestační přípravy oboru klinická psychologie jako psycholožka ve zdravotnictví ambulance klinické psychologie. Absolvovala jsem komplexní psychodynamicky orientovaný psychoterapeuticky výcvik ARTE-SUR. Aktuálně jsem frekventantkou 4-letého výcviku Rodinné terapie psychosomatických poruch v Liberci. Pravidelně se účastním odborných kurzů a seminářů, pracuji pod pravidelnou supervizí.

Přejít nahoru