Nikola Třešňáková

Nikola Třešňáková
Lektorka dětského klubu, výtvarných dílen a prvostupňového doučování, koordinátorka kurzů pro předškoláky

Pocházím z umělecké rodiny, ale po absolvování Ekogymnázia v Praze jsem vystudovala obor Obchodní ruština.  Zpátky k výtvarné činnosti, k tvoření, mě vrátily až mé děti. Vedla jsem výtvarný kroužek v MŠ Hradešínská a poté jsem absolvovala akreditovaný, rekvalifikační program „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a semináře o Montessori pedagogice.
V současné době v Pexesu lektoruji Dětský klub s montessori prvky pro děti od 2 let bez rodičů a kurz Montessori edukáček a výtvarná dílna pro děti od 2 let s rodiči.

Jsem také koordinátorkou kurzů pro předškoláky.

V roce 2022 jsem prošla rekvalifakčním kurzem „Asistent pedagoga“ a v současné době se v Pexesu, kromě jiného, věnuji také prvostupňovému doučování.

Přejít nahoru