Atletické závody

Akce ATLETICKÉ ZÁVODY proběhla dne 25. 5. 2023 na sportovním hřišti ZŠ Nad Parkem, (8.00-12.30h) vč. přípravy, organizace a úklidu. Disciplíny : Běh, Skok do dálky z místa, Hod míčkem, Sprint, Přeskoky stranou. Na jednotlivých stanovištích budou výkony řídili a měřili odborní lektoři a instruktoři.
Cílem bylo přispět zábavnou, ale seriózní a profesionální formou k ”rozhýbání dětí” a podpořit čas mimo online svět. Dále zvýšit zájem o pobyt dětí (popřípadě s rodiči) venku. Zažít možnost poměřit své síly s vrstevníky. Zkusit si disciplíny královny sportu – Atletiky.
Počasí nám přálo, akce se vydařila, dorazilo 52 dětí (4-13let) a jejich rodičů.
Akce byla podpořena grantem MČ Praha Zbraslav, Čeps, Hra a hlavolamy, Sport park Vraný n. V.

Přejít nahoru