Jirka Faflák

Lektor sportovních kurzů a příměstských táborů

Mgr. Jiří Faflák – je zkušený lektor dětských sportovních kurzů a má dlouholetou praxi s vedením dětského kolektivu. Studoval obor Učitelství tělesná výchova a geografie pro SŠ na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Vysokoškolské studium dokončil na PřF UK v Praze oborem Geografie se zaměřením na vzdělávání. Během studia získal osvědčení instruktora lezení (Český horolezecký svaz ve spolupráci s FTVS UK Praha), trenéra atletické přípravky (Český atletický svaz) a osvědčení o absolvování kurzu na FF UK – “Škola místo setkávaní“. Od roku 2009 pracuje jako lektor kurzů pro děti, mládež a dospělé v Pexeso, z.s. v Praze – Zbraslavi. Zde vede kurzy Junior atletiky a Atletiky pro pokročilé, působí zde také jako vedoucí příměstských táborů. Rovněž od roku 2009 působil jako instruktor individuálních a skupinových lezeckých kurzů pro děti a dospělé na Lezecké stěně RUZYNĚ, spolupořádal zde také zážitkové akce pro firmy (lanové aktivity, slaňování, teambuilding).

Od roku 2010 se podílí na příměstských táborech v Pexeso, z.s.

Přejít nahoru