Eva Legnerová

Koordinátorka a garantka vzdělávání, speciální pedagožka, lektorka Montessori edukáčku

V Pexesu se starám o oblast vzdělávání. Koordinuji pomoc pro žáky a studenty (jejich rodiče), kteří nás oslovují při potížích v oblasti učení a školní výuky. Jako speciální pedagožka pomáhám v reedukačních lekcích i dětem se specifickými potřebami. Jsem lektorkou MIU (Metoda instrumentálního obohacování – dříve Feuersteinova metoda FIE). Zaměřuji se i na Montessori pedagogiku, spolu s kolegyní vedeme Montessori edukáček pro děti od 2 let, a Montessori pomůcky zařazuji i do speciálněpedagogické činnosti.

Vystudovala jsem Speciální pedagogiku se zaměřením na poradenství v Praze na UK, v minulosti jsem pracovala na ZŠ jako školní speciální pedagožka. Ve své praxi jsem se zaměřovala na integraci dětí se specifickými potřebami, na děti s mentálním hendikepem a ve volném čase jsem se věnovala skautingu. Momentálně se věnuji hlavně rodině, jsem maminka tří dětí, mám ráda přírodu a vše, co si člověk dokáže tak nějak vytvořit a má z toho radost, umí využít to, co má kolem sebe a i sebe sama … u dětí mě nejvíc baví jejich přirozenost, zdravé sebevědomí a nekonečný zájem se rozvíjet , často nám řeknou něco, na co už jsme dávno zapomněli … za to dík 🙂
Těším se na společné setkání v Pexesu.

Přejít nahoru