Mgr. Karolína Kloudová

vedoucí Pexoklubu, lektorka a preventistka

V Pexoklubu působím jako lektorka plus mám na starosti chod celého Pexoklubu. Při práci s dětmi ráda využívám techniky všeobecné prevence, při nichž diskutujeme s dětmi o různých tématech. Nenásilnou formou se snažím dětem předávat možnosti trávení volného času a popřípadě s nimi probrat všelijaké problémy, které je tíží.

Jsem absolventkou magisterského studia na Policejní akademii ČR v oboru Bezpečnostní management a v současné době pokračuje ve studiích a rozšiřuje si své znalosti studiem Sociální pedagogiky. Absolvovala kurz základů krizové intervence, kurz pedagoga volnočasových aktivit a certifikovaný kurz pracovníka v sociálních službách. Pracuji jako lektorka volnočasových aktivit, podílím se na realizaci kurzů, seminářů a adaptačních pobytů, zaměřených pro děti a mládež. Od 2021 se věnuji jako lektorka všeobecné prevenci na školách, kde aktivně působím proti rozvoji sociálně-patologických jevů u dětí a mladistvých. Dále jsem od roku 2023 realizátorkou růstové skupiny pro děti na ZŠ Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav.

Přejít nahoru