Lenka Kernerová

Lektorka dětského klubu

Než jsem zavítala do Pexesa, pracovala jsem na oddělení dětské psychiatrie a současně v Anabell, z.ú., kde jsem pracovala s dívkami trpícími poruchou příjmu potravy.
Poté jsem vykonávala sociální šetření u seniorů. Pracovala jsem také s duševně nemocnými klienty v chráněném bydlení.

Úspěšně jsem absolvovala certifikovaný kurz asistenta pedagoga pro děti se speciálními potřebami, dále kurz nezraňující a efektivní komunikace, kurz práce se stresem, kurz práce s klientem v akutní krizi a s klientem s poruchami příjmu potravy. Během rodičovské dovolené jsem absolvovala akreditovaný kurz celostního koučování a výcvik v komplexní krizové intervenci.

Nyní se věnuji přednáškové činnosti, individuálnímu koučinku a poradenství. Současně se věnuji primární prevenci na základních a středních školách.

Přejít nahoru