Martha Olšrová

Lektorka kurzů Tanečky, Dramaťáček a Logohrátky pro předškoláky

MgA. Martha Olšrová je herečka, režisérka a pedagožka. Po absolvování JAMU (Muzikálové herectví) a Univerzity Palackého (Divadelní, filmová a literární věda) založila vlastní umělecký soubor Přímá Oklika. Hraje a režíruje divadlo i film a píše autorské muzikály. Jako pedagožka se specializuje na hudebně-dramatickou výchovu, nápravu řeči, zpěv, tanec, akrobacii, tvůrčí psaní a další umělecké předměty. Jako hlasový a pohybový profesionál se věnuje dětem, dospělým i seniorům.

Přejít nahoru